برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی از امسال آب‌بها پرداخت می‌کنند

«عبدالله فاضلی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی تاکنون بهایی برای هزینه‌های بازرسی، نظارت و ارزش ذاتی آب پرداخت نمی کردند اکنون و با این اقدام آنها در یک مشارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای خود در طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب همکاری خواهند کرد.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بدین ترتیب و با مشارکت جمعی خود بهره برداران حفاظت از منابع آب زیرزمینی بهتر صورت خواهد گرفت و در حقیقت منافع آن نصیب خود بهره‌برداران خواهد شد.

وی افزود: مابقی هزینه‌ها نیز از محل منابع عمومی طرح‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب تامین خواهد شد و بهره‌برداران تنها بخش ناچیزی را پرداخت می‌کنند.

فاضلی با بیان اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب امسال نیز اعتباراتی همسان سال گذشته دریافت کرده است،  گفت: طرح‌هایی که برای امسال طراحی شده همانند پارسال خواهد بود زیرا بودجه اختصاصی همان مقدار است و نمی توان فعالیت بیشتری انجام داد.

طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب یکی از طرح های مهم در حفاظت از آب‌های زیرزمینی است که به دلیل اعتبارات ناکافی روند پیشرفت کندی دارد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  بازگشت صنایع دستی مازندران به اصالت در سایه رونق تولید