برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۴ هزارهکتار اراضی کشاورزی سمنان به سامانه نوین آبیاری مجهز است

حسین شاهینی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: از مجموع ۳۴ هزار و ۵۴ هکتار سامانه آبیاری نوین اجرا شده در استان سمنان، ۱۶ هزار هکتار قبل از دولت تدبیر و امید و بقیه در دوره دولت تدبیر و امید اجرایی شده است .
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال برای اجرا و توسعه سامانه نوین آبیاری هزینه شده است.
وی بیان کرد: در زمان حاضر ۲۶ درصد اراضی کشاورزی استان سمنان از طریق سامانه‌های نوین آبیاری می‌شود و بر اساس مطالعات انجام شده در ۴۰ درصد دیگر از اراضی کشاورزی استان سمنان می‌توان سامانه نوین آبیاری اجرایی کرد.
شاهینی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی این استان به دلیل‌های مختلف مانند خرده مالکی به صورت سنتی و غرقابی آبیاری می‌شود.
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: نبود توازن بین اعتبارات ملی و استانی از سرعت اجرای طرح توسعه سامانه نوین آبیاری در استان سمنان کاسته است.

مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: سال گذشته چهار هزار و ۹۰ هکتار سامانه آبیاری نوین در استان سمنان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال اجرایی شد.

علت اشتیاق کمرنگ کشاورزان به آبیاری نوین
وی افزود: پرداخت تسهیلات برای اجرای سامانه های نوین آبیاری از منابع ملی و نامحدود است اما اجرای سامانه نیازمند تامین زیرساخت‌هایی مانند انتقال آب، احداث استخر ذخیره آب و تامین برق است که اعتبارات این زیرساخت ها از منابع استانی و محدود است.
شاهینی ادامه داد: از آنجا که هزینه احداث استخر ذخیره آب تامین برق و انتقال آب بالا و تسهیلات محدود است، کشاورزان استان رغبت کمتری به اجرای توسعه آبیاری نوین دارند و تنها در ۲۶ درصد اراضی کشاورزی استان سامانه ابیاری نوین اجرایی شده و بقیه اراضی کشاورزی به روش سنتی و غرقابی آبیاری می‌شود.
وی اضافه کرد: سامانه نوین آبیاری به سه روش قطره‌ای، طیفی و بارانی در استان سمنان اجرایی شده است که البته سامانه آبیاری بارانی بیشتر در شرق استان به دلیل شرایط آب و هوایی  متناسباجرا شد.
به گفته وی، در اجرای سامانه نوین آبیاری به ازای هر یک هکتار ۱۷۵ میلیون ریال کمک بدون بازپرداخت به عنوان طرح تشویقی و حمایتی برای اجرای طرح سامانه نوین آبیاری به کشاورزان پرداخت می شود.
شاهینی اظهار داشت: به ازای هر یک هکتار اجرای سامانه نوین آبیاری در استان سمنان چهار هزار متر مکعب آب صرفه جویی و به جبران کم آبی کمک می شود.
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته هشت میلیون متر مکعب کمبود آبیاری جبران و با اجرای سامانه نوین آبیاری بهره برداری از منابع آب در استان سمنان مدیریت شد که این میزان صرفه جویی قابل توجه است.

  تصویب بودجه ۹۹ صندوق‌های فناوری در مجمع‌عمومی ضروری است

۱۹۸ هزار هکتار از وسعت اراضی استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)