برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

دانش‌بنیان‌ها 20 میلیون و شتاب‌دهنده‌ها 40 میلیون کمک بلاعوض می‌گیرند

به گزارش روز شنبه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مرضیه شاوردی از حمایت بلاعوض ۹۰ درصدی این صندوق از خدمت یادگیری شرکتی برای نیروهای انسانی شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها خبر داد و افزود: این دوره‌ها، مرتبط با حوزه فعالیت و متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان، در محل شرکت طراحی و اجرا می‌شود.

شاوردی، ضمن تشریح تفاوت یادگیری شرکتی با دوره‌های آموزشی داخلی در خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: دوره‌های آموزشی داخلی با استفاده از ظرفیت شبکه کارگزاران خصوصی و در حوزه آموزش، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدیریتی و فنی است که توسط کارگزاران طراحی و در قالب تقویم‌های آموزشی فصلی اطلاع‌رسانی و اجرا می‌شود.

وی افزود: در این دوره‌ها، یک نماینده از هر شرکت دانش‌بنیان می‌تواند حضور داشته باشد.اما در مواقعی که شرکت‌های دانش‌بنیان به آموزش گروهی کارکنان خود در زمینه‌ای تخصصی و مرتبط با حوزه فعالیت شرکت نیاز دارند می‌توانند از خدمت یادگیری شرکتی استفاده کنند و دوره مدنظر را پس از اخذ تایید صندوق، با حمایت صندوق در محل شرکت خود برگزار کنند.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص شیوه دریافت خدمت یادگیری شرکتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت این خدمت، مانند سایر خدمات صندوق، باید از طریق سامانه غزال اقدام به ثبت درخواست توانمندسازی/یادگیری شرکتی کنند.

وی ادامه داد: برای ثبت درخواست، ارسال پیش‌فاکتور و قرارداد با مدرس یا برگزارکننده دوره ضروری است. پس از اخذ تایید اولیه از صندوق و برگزاری دوره آموزشی، شرکت‌ها می‌توانند با ارائه گزارش برگزاری دوره و اسناد هزینه‌ای، سهم حمایتی خود را از صندوق دریافت کنند.

به گفته شاوردی تاکنون ۳۵ شرکت دانش‌بنیان، ۴۳ دوره آموزشی را با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب یادگیری شرکتی برگزار کرده‌اند.

  رشد ۷.۴ درصدی بخش کشاورزی در سال ۹۸

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)