برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

واگذاری پایش کیفیت انواع کودها به موسسه تحقیقات خاک و آب

به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «کاظم خاوازی » در نامه ای به « اسدی رحمانی » رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، اعلام کرد: با توجه به ماده ۱۰ قانون حفاظت از خاک و برابر ابلاغیه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۳ بدین وسیله مسوولیت «ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده‌های رشد شیمیایی، آلی و زیستی» به مو سسه تحقیقات خاک و آب واگذار می شود.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی خواستار آن شده تا موسسه تحقیقات خاک و آب با هماهنگی بخش های اجرایی مرتبط نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز اقدام و به شکل مستمر به وی گزارش شود.

به گزارش ایرنا، «کاظم خاوازی» دارای دکتری تخصصی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس  است و پیش از اینکه در فروردین ماه امسال از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی رای اعتماد بگیرد، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بود و در سوابق اجرایی وی، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک نیز به چشم می خورد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  شهرک استارت‌آپی کشاورزی راه‌اندازی می‌شود