برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تاثیر چاقی همسران بر بیماری قلبی مردان

به گزارش مرکز تحقیقات متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیماری‌های قلبی عروقی که به عنوان اصلی‌ترین عامل مرگ و میر در سطح جهان شناخته می‌شود، حاصل عوامل مختلفی اعم از محیطی و وراثتی است که به بروز آن منجر می‌شود.

پرفشاری خون، تغذیه ناسالم، مصرف سیگار و فعالیت بدنی نامناسب از مهمترین عوامل محیطی پیدایش این بیماری است که در کنار عوامل ژنتیکی به ابتلا  افراد به این بیماری‌ها منجر می‌شود.

اعضای یک خانواده، دارای قرابت های فرهنگی زیادی هستند که باعث می شود عوامل خطر مشابهی را در ارتباط با بیماری قلبی و عروقی تجربه کنند و با توجه به عوامل وراثتی مشترک، ممکن است به لحاظ آماری نیز میزان ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی مشابه باشد.

اما همسران که عمدتا تفاوتهای ژنتیکی دارند چطور؟

برای پاسخ به این پرسش، مرکز تحقیقات متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، یک بررسی ۱۶ساله با استفاده از اطلاعات مطالعه قند و لیپید تهران انجام داد و میزان بروز بیماری ها قلبی را در مردانی که همسران چاق داشتند، اندازه گیری کرد.

دکتر فرزاد حدائق گفت: نتیجه بررسی‌های پژوهش نشان داد مردانی که همسران آنها اضافه وزن داشتند یا چاق بودند، نسبت به مردانی که همسران آنها دارای وزن طبیعی بود، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی داشتند و جالب اینکه این ارتباط مستقل از عوامل خطر مردان بود.

وی در این مورد توضیح داد: زوجین در موقعیت‌های اقتصادی – اجتماعی، الگوهای غذایی و سایر عوامل محیطی و سبک زندگی مشترک اند، اما از نظر ژنتیکی بی ارتباط هستند.

  ۷۰ درصد کالاهای اساسی در گمرک قابل ترخیص است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نتایج این مطالعه به نقش عوامل محیطی به ویژه رفتارهای مربوط به سبک زندگی اعضای خانواده در بروز بیماری های قلبی عروقی تاکید می کند و این موضوع ممکن است به شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر در جامعه و خانواده برای اجرای برنامه های پیشگیری کمک موثری کند.

 یافته های این مطالعه در مجله تخصصی Atherosclerosis به چاپ رسیده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)