برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پایان مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها

به گزارش ایرنا از معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زاهد شفیعی گفت: مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل ها و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است.

وی افزود: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در قالب «چارچوب سیاستگذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری» تهیه و برای سیر مراحل تصویب روز بیستم ماه جاری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.  
شفیعی با بیان اینکه در این نشست کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گفت: پس از ارائه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویبنامه هیات وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خود را در زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل‌ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار ارائه دهند.
 مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری یادآور شد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان متولی صنعت گردشگری که از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت است؛ به منظور تحقق بخشیدن به رسالت‌های خود در حیطه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و به استناد بند (ب) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین فرادستی به منظور سیاست‌گذاری و تدوین الگویی واحد، منسجم، جامع و پایدار جهت ساماندهی گردشگری نواحی ساحلی و جنگل های کشور، طرح چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی در خصوص جنگل ها و سواحل با رویکرد گردشگری را ارائه کرده است.

  ایران در جمع ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری جهان قرار گرفت

وی گفت: هدف آن است تا  به استناد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری، ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در سواحل و جنگل ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکردی جامع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین المللی، مد نظر سازمان های دولتی و خصوصی ذی مدخل و مرتبط قرار گیرد.

زاهدی گفت: تا حد زیادی در این مطالعات مشخص شد که در راستای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره برداری از سواحل و جنگل ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاهها، چه وظایفی را بر عهده دارند. بنابراین، این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر اساس مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل‌ها، به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه‌های گردشگری منطبق با شاخص‌های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره‌وری تدوین شده است.  

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)