برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک به دولت ارائه شد

به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « علیمراد اکبری » افزود: در زمینه ردیف اعتباری برای خاک بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام و اسناد پشتیبان نهایی انجام شده است.

 معاون وزیر و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز ضمن تاکید بر اینکه هیچگونه مجوزی برای صادرات خاک جنگلی و مرتعی داده نشده، تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی و کشاورزی جرم بوده و صادرات خاک به طور کلی ممنوع است. ضمن آن که برداشت خاک جنگلی، مرتعی و کشاورزی جرم محسوب می شود.

 ششمین نشست شورای راهبردی خاک، موضوع برگزاری جلسات مجازی در ۶ چالش خاک (فرسایش، آلودگی، تغییر کاربری اراضی، شوری و حاصلخیزی) با محوریت انجمن علوم خاک ایران و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت آب و خاک مطرح و مقرر شد ۱۶۰ نفر از دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این همایش های مجازی شرکت داشته باشند.

گزارش برنامه جامع مدیریت خاک اراضی دیم توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارائه شد و تهیه نقشه های مدیریت پذیر یک ۲۵ هزارم خاک کشاورزی و پیگیری برای نهایی شدن آئین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در کمیسیون لوایح مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شده بود کلیات برنامه جامع حاصلخیزی خاک مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و کاظم خاوازی افزود: برنامه فوق بر مصرف بهینه کودهای شیمیایی در زمان‌های مورد نیاز تأکید دارد و در صورت تحقق، حداقل ۳۰ درصد افزایش عملکرد تولید در بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت.

وزیر جهادکشاورزی گفت: اجرایی شدن این برنامه در کشور مصرف کود را بهینه خواهد کرد و علاوه بر آن، کاهش عوارض زیست‌محیطی، سلامت محصولات کشاورزی و منابع آب و خاک را به‌دنبال دارد.

  شاید دنیا به مدد عکس‌ها بهتر درک شود

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)