برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ۹۹

سازمان سنجش آموزش کشور روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس انتشار نتیجه پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت ‌دوم ‌(شبانه)، مجازی، دانشگاه ‌پیام‌نور، پردیس خودگردان و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹، فرایند تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان مشخص شده است.

این شرایط با توجه به مهیا شدن دریافت تاییدیه تحصیلی به صورت الکترونیکی از وزارت آموزش و پرورش توسط پذیرفته شدگان برای ارائه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی محل قبولی، فراهم شد.

بر این اساس، دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه و پس از پر کردن اقلام داده ای، یک کد رهگیری دریافت می کند.

همچنین اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده باشد، دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی را در محل مشخص شده در سامانه آموزشی دانشگاه درج کند.

اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده باشد، دانشجو کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می تواند پس از مراجعه به آدرس https://kemt.medu.ir  وارد شده و با وارد کردن کد رهگیری دانشجویان، تاییدیه را دریافت کند.

به گزارش ایرنا، نتیجه پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  تاریخ دانش‌آموختگی دانشجویان نیمسال گذشته به ۳۰ مهر تغییر یافت