برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

روش جدید آزمایش پادتن کووید ۱۹ ابداع شد

به گزارش پایگاه خبری ساینس‌دیلی، در این شیوه جدید، به جای استفاده از سلول‌های زنده و ویروس، با استفاده از پروتئین‌های تولید شده در آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی متداول، تعامل بین پروتئین‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا شواهدی از وجود پادتن‌های مسدودکننده ویروس به دست آید. ویروس کرونا به منظور اتصال به سلول‌ها و انتقال مواد ژنتیکی خود به درون آن‌ها از پروتئین‌های تاجدار خود استفاده می‌کند.
در آزمایش‌های فعلی پادتن‌های موجود در خون جدا شده و پس از مخلوط کردن آن‌ها با ویروس، در مجاورت سلول‌های زنده قرار می‌گیرند. با استفاده از این شیوه، پس از سه روز می‌توان وجود پادتن ویروس موردنظر در خون و میزان توانایی آن در نابودسازی ویروس را تشخیص داد. اما شیوه جدید محققان، این اطلاعات را در طول یک روز به دست می‌دهد.
در حال حاضر محققان از این آزمایش برای ارزیابی هزاران داروی تایید شده ‌استفاده می‌کنند که به‌طور بالقوه قابلیت جلوگیری از برقراری پیوند بین پروتئین تاجدار ویروس و پروتئین‌های موجود در سلول‌های انسان را دارند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Journal of Infectious Diseases منتشر شده است.

 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  نمونه‌گیری آندوسونوگرافی روشی نوین برای تشخیص تومور عمقی معده