برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پیشگویی بیماری‌های قلبی با مطالعه قند و لیپید

دکتر فرزاد حدائق استاد دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم درباره نتایج این طرح گفت: این مدل در داده های قند و لیپید تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که برای پیامدهایی مانند بیماری‌های مزمن کلیه، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی، قدرت پیشگویی بیش از ۷۰ درصد است.

وی درباره نتایج این طرح گفت که این مدل در داده های قند و لیپید تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که برای پیامدهای ترکیبی مانند بیماری های مزمن کلیه، دیابت و بیماری های قلبی عروقی، قدرت پیشگویی بیش از ۷۰ درصد است.

همچنین دکتر داود خلیلی متخصص اپیدمیولوژی و از مجریان این طرح در مورد این مدل و ویژگی آن توضیح داد: با توجه به این که این مدل یک الگوی ساده بدون استفاده از داده های آزمایشگاهی است، می تواند در سطح جمعیتی و برای غربالگری اولیه بسیار مفید و کارآمد بوده و مورد استفاده پزشکان مسوولان برای برنامه ریزی های آینده قرار بگیرد.

به گزارش روز سه شنبه پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالعه قند و لیپید تهران با توجه به تجمیع اطلاعات مربوط به ۱۵ هزار نفر جمعیت شرق تهران طی بیش از ۲۱ سال، یک منبع غنی برای انواع پژوهش های علمی از جمله آزمون مدل های پیشگویی است.

این مدل پیش از این در کشور هلند انجام شد و طی بررسی مجدد در استرالیا نیز پاسخ های مشابهی با قدرت پیشگویی بالا بدست آمده بود.

بشر از دیرباز علاقمند پیشگویی بوده و هنوز هم هست. این علاقه در عرصه های مختلف خودنمایی می کند، از دست اندازی به فال و خرافه گرفته تا تحلیل های اطلاعاتی و استفاده از مدل های علمی.

  استفاده از انرژی باد برای روشنایی معابر

پیشگویی و پیش بینی مبتنی بر الگوهای علمی یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاران در امر برنامه ریزی های بین المللی، منطقه ای و ملی است که درصورت کاربست صحیح  می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر ارتقا بهره وری، سعادت و سلامت جامعه داشته باشد.

یکی از حوزه های پرکاربرد این گونه از پیشگویی ها حوزه سلامت است که مستقیما با جان انسان  ها در ارتباط است.

مدل های علمی در خصوص پیش بینی بروز بیماری ها در حوزه علم همه گیرشناسی وجود دارد اما با توجه به تفاوت های اقلیمی و نژادی، بهتر آن است که قبل از بکار گیری در هر جمعیتی مورد آزمون قرار گیرند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)