برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

خرید بهتر با ارزیابی هدهای جدید چاپگر دیجیتال چاپ منسوجات

به گزارش روز چهارشنبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سمیرا موحدی فارغ التحصیل این دانشگاه و مجری طرح «ارزیابی فنی هدهای جدید چاپگرهای دیجیتال چاپ منسوجات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی» گفت: این طرح با هدف اولویت بندی معیارهای فنی هدهای چاپگر دیجیتال منسوجات برای شناسایی نیاز این بخش، اجرایی شده است.

وی افزود: انتخاب هدهای جدید ارائه شده در بازار جهانی و ورود به بازار ایران از دیگر اهداف اجرایی شدن این طرح  به شمار می رود.

این محقق با بیان این که هد، مهم ترین قطعه یک ماشین چاپگر دیجیتال است که ویژگی ها، سرعت و کیفیت چاپ را تعیین می کند، گفت: اجرای این طرح می تواند تا حدودی از نظر معرفی و بررسی ویژگی های چند نمونه از هدهای جدید و به روز دنیا و شناخت اولویت های موردنظر صنعتگران در انتخاب آنها، موثر باشد.

موحدی به فرایند اجرای پروژه اشاره و عنوان کرد: در ابتدا چند نمونه از جدیدترین هدهای ارائه شده در بازار روز دنیا توسط بهترین کمپانی های تولیدکننده ی آنها، شناسایی و با مطالعه فناوری آنها، ویژگی های فنی پراهمیت بررسی و به عنوان معیارهای تعیین کننده، مورد نظر قرار گرفت.  

وی ادامه داد: سپس از طریق طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات بر مبنای مصاحبه با صنعتگران چاپ دیجیتال پارچه و استفاده از روش تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی، معیاهای موجود، با توجه به اولویت های موردنظر صنعتگران در انتخاب هد، رتبه بندی شدند. نهایتا اولویت بندی هدهای موجود براساس ویژگی ها و معیارهای بررسی شده، ارایه و بهترین گزینه از بین هدهای موجود، انتخاب و پیشنهاد شد.

  ضرورت بازگشایی تدریجی مرزها برای ورود گردشگران خارجی

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که تهیه دیتاشیت ها و اطلاعات فنی و تجاری هدها از شرکت های سازنده آنها در کشورهای خارجی از چالش های این طرح بود، بیان کرد: مخاطب این طرح، می تواند صنعت چاپ دیجیتال باشد.

موحدی خاطرنشان کرد: از نتایج بررسی های این طرح می توان برای کمک به انتخاب بهتر هد چاپگر در صنعت اشاره کرد. همچنین بیان کرد: تاکنون از این روش برای اولویت بندی معیارهای فنی در صنعت چاپ دیجیتال استفاده نشده است.

وی افزود: در نهایت با تحلیل های انجام شده آماری و ریاضی و نتایج به دست آمده در این زمینه، شرکت های مهندسی و بازرگانی واردکننده و فروشنده ی هدهای چاپگر دیجیتال، می توانند تا حدودی با نمونههایی از اولویت های خریداران این هدها، آشناتر شده و با شناسایی آنها، از بین گزینه های جدید موجود در بازار جهانی، بهترین هد متناسب با اولویت های مصرف کنندگان را وارد کرده و به خریداران خود، پیشنهاد دهند.

استاد راهنمای این پروژه دکتر محمدرضا بابائی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)