برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی تاسیس شد

ارائه خدمات ضمانت نامه ای، تجاری سازی نتایج پژوهش ها، جذب یا هدایت منابع مالی دولتی و سرمایه گذاری خطر پذیر، ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه و توانمندسازی شرکت های فناورانه و دانش بنیان، اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع و ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی از خدمات این صندوق بشمار می رود.

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی اکنون 30 میلیارد ریال است.

به گزارش روزچهارشنبه روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، این صندوق  پیرو موضوع ماده ۱۰۰ قانون سوم برنامه توسعه، ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مجوز تاسیس از “کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نهاد ریاست جمهوری” به عنوان بازوی مالی و اعتباری دانشگاه شهیدبهشتی و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالان بخش خصوصی در اکوسیستم نوآوری در حمایت از کسب و کارهای نوپا و فعالان زیست بوم فناورانه کشورفعالیت خود را آغاز کرده است.
در حال حاضر ماموریت صندوق مطابق با اساسنامه ثبتی، سرمایه گذاری مشترک برای خلق ستارگان آینده(تیمها، ایده ها، فناوریها، نهادها، شرکتهای نوپا) میباشد. همچنین هم افزایی اکوسیستمی با ایجاد ارتباط شبکه ای بین افراد، تیمها، نهادهای همکار و رقیب از جمله فعالیت هایی است که صندوق پژوهش و فناوری شهیدبهشتی در پی دست یافتن به آن است.
اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری با شرایط تسهیل شده، صدور انواع ضمانت نامه مورد نیازشرکت های دانش بنیان و فناور با شرایط تسهیل شده، تامین سرمایه خطر پذیرو مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های حوزه فناوری با ارزش افزوده بالا، ایجادادبیات مشترک و ارتباط بین بانک ها و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های مربوط به دانش فنی، تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های حوزه فناوری، تسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی معمول و ایجادبستر و زمینه مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری از جمله اهداف اصلی راه اندازی این صندوق است.
دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و شرکت های رهپویان پردازش گستر صحرا، کاریز اعتماد رایانه مهر و پترو برهان اریس اروند از سهامداران این صندوق هستند.
درحال حاضر ۵۴ صندوق پژوهش و فناوری در ۲۷ استان کشور مشغول به فعالیت هستند.

  پژوهشگران مازندران رتبه برتر در کشور کسب کردند

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)