برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

امروز، آخرین مهلت تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی برای ۲۵ رشته فوق تخصصی روز پنج شنبه سوم بهمن ۹۸ برگزار شد. در این آزمون ۵۶۷ نفر ثبت نام کردند و ۴۸۴ نفر در آزمون شرکت کردند.

تعداد ۳۹۱ نفر از داوطلبان پس از انجام آزمون‌های کتبی و شفاهی موفق به اخذ مجوز حضور در مرحله انتخاب محل تحصیل شدند. ظرفیت رشته‌های فوق تخصصی پزشکی بالینی ۴۳۰ صندلی بود.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دلیل خالی ماندن بخشی از ظرفیت این دوره از پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی، شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت را برای دستیاران اعلام کرده است. ۲۱۶ ظرفیت جدید برای دانشجویان با اولویت مناطق محروم اعلام شده است.

به گزارش روز شنبه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  تمامی شرکت کنندگان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی که با رعایت مقررات موفق به کسب قبولی در مرحله اصلی نشده اند،  می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

همچنین تمامی متخصصان که با شرکت در رشته های جراحی عمومی، بیماری های داخلی، کودکان، روانپزشکی و بیهوشی در شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۳۹۹ موفق به کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی شده اند (به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه خانمها، مناطق محروم، اعم از مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند) می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

متقاضیان با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir تا امروز نسبت به انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به اطلاعات کارنامه مرحله تکمیل ظرفیت مهلت دارند.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به این صورت است که پذیرش افراد از میان شرکت کنندگان در آزمون دستیاری فوق تخصصی، کسب حدنصاب نمره قبولی تراز شده در مرحله کتبی آزمون مذکور با احتساب ضرایب مربوط به رشته فوق تخصصی انتخابی است.

همچنین افراد دارای حد نصاب قبولی در مرحله کتبی از بالاترین نمره کتبی تراز شده جهت شرکت در مرحله شفاهی آزمون دعوت می شوند. تاریخ و محل برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً اعلام می شود.

کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی و قرار گرفتن در نمرات کل برتر شرکت کنندگان در آزمون برابر ظرفیت مورد تقاضا نیز الزامی است.

پذیرش افراد متخصص که در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت کرده بودند نیز منوط به کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۳۹۹ در رشته های پیش نیاز جراحی عمومی، کودکان، بیماریهای داخلی، بیهوشی، روانپزشکی و کسب حدنصاب قبولی بر مبنای تصحیح مجدد پاسخنامه آزمون دانشنامه و لحاظ کردن ضریب رشته مورد نظر و کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی است.

پذیرش در بین تمامی متقاضیان در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت. ظرفیت تکمیل نشده از سوی هر یک از افراد واجد شرایط به گروه دیگر تعلق خواهد یافت.

جدول تکمیل ظرفیت پذیرش سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی

دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بقیه الله (عج) و مازندران در رشته های وابسته به داخلی پذیرش دستیار دارند.

همچنین، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، بابل، کرمان، زنجان در رشته های وابسته به کودکان و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، مازندران و گیلان در رشته های وابسته به جراحی عمومی پذیرش دستیار دارند.

  نتایج اولیه دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران اعلام شد

در رشته فوق تخصصی مراقبت های ویژه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، بابل، بقیه الله (عج)، مازندران و گیلان دستیار می پذیرند.

همچنین در رشته فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان پذیرش دستیار در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز صورت می گیرد.

در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در رشته نفرولوژی اولویت با متقاضیان واجد شرایط پذیرش کادر رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

تعهدات پذیرفته شدگان آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

الف) تمامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت ٢ هفته پس از شروع دوره تحویل شود.)

ب) تمامی اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی (سهمیه ۵۰ درصد اعضای هیات علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان ۳ برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خواهند بود.

ج) کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و یا نهادها که با ماموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان دو برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند.

د) مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان ٢ برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خود هستند.

و) سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش) مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارایه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفته ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا به آنها اطلاع رسانی می شود،  ارایه مجوز از سوی معاون درمان وزارت بهداشت جهت شروع دوره الزامی است.

تمامی پذیرفته شدگان ملزم به ارائه سند تعهد محضری با رعایت مقررات مربوطه و مفاد این دستورالعمل هستند و از شروع به دوره افرادی که تعهد محضری موضوعه را ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد. نسپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.  

جانبازانی که مستخدم دستگاه های اجرایی هستند و با استفاده از ماموریت آموزشی در دوره های دستیاری پذیرفته می شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند و لیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی شود.

براساس موضوع ششم هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مدت تعهدات فارغ التحصیلان دوره های فوق تخصصی براساس مفاد اسناد تعهد محضری مأخوذه و با احتساب ضریب مناطق محروم کشور مورد اقدام قرار خواهد گرفت. (به استثناء پذیرفته شدگان با استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم).

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)