برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بهره‌مندی ۶۷ عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری از حمایت خرید تجهیزات

به گزارش روز یکشنبه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد گفت: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری برای توسعه زیرساخت‌ آزمایشگاهی کشور، حمایت از مراکز دارای شرایط برای خرید تجهیزات جدید را در برنامه حمایتی خود قرار داده است.

وی بیان کرد: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مراکز عضو که هر سال انجام می‌شود، مجموعه‌هایی که از امکانات موجود خود بهتر استفاده کرده باشند، می‌توانند از حمایت شبکه برای خرید دستگاه‌های جدید بهره‌مند شوند.

اسدی فرد افزود: این حمایت برای خرید دستگاه‌های ایرانی در قالب خرید از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت پرداخت می‌شود و تاکنون ۶۷ آزمایشگاه عضو به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از این حمایت‌ها بهره‌مند شدند.

وی اظهار داشت: در صورتی که دستگاه مورد نظر آزمایشگاه، سازنده داخلی نداشته و آزمایشگاه بر اساس دستورالعمل حمایتی شبکه از شرایط لازم برخوردار باشد، بخشی از هزینه خرید دستگاه در قالب تسهیلات با شرایط مناسب به آزمایشگاه پرداخت می‌شود.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است که در حال حاضر۷۵۴ مجموعه آزمایشگاه با ۱۷ هزارو ۱۷۰دستگاه عضو این شبکه هستند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  فناوران در مرکز رشد فناوری نخبگان مستقر می‌شوند