برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پژوهشگران راه‌های فناورانه کشاورزی حمایت می‌شوند

به گزارش روز چهارشنبه  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فراخوان صندوق  برای حمایت از طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری و پسا دکتری در حوزه‌های کشاورزی و علوم زیستی منتشر شده است.

این پنجمین فراخوانی است که کارگروه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و علوم زیستی صندوق منتشر می‌کنند،  حمایت از طرح‌های پژوهشی محققان زمینه را برای تولید محصولات فناورانه هموار می‌کند تا اقدامات فناورانه شتاب گیرد، فناوران، پژوهشگران و اعضای هیات علمی تا ۱۵ بهمن سال جاری برای ارسال‌های طرح‌های پژوهشی خود مهلت دارند.

همچنین بر اساس این گزارش، از ابتدای مردادماه ۱۳۹۸ تا نیمه مهرماه ۱۳۹۹ در مجموع با اعلام چهار فراخوان ۸۴۹ طرح برای دریافت حمایت به کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و کارگروه علوم علوم زیستی به سامانه مدیریت پژوهش صندوق ارسال شده است که از این تعداد ۲۳۹ طرح به تایید اعضای کارگروه‌ها و کمیته تخصصی رسید،  طرح‌های باقی مانده نیز در حال بررسی، غربالگری و داوری بوده یا تایید نشده‌اند.

متقاضیان شرکت در فراخوان باید با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش کایپر به آدرس rtms.insf.org طرح‌های خود را در کارگروه‌های اعلام شده ثبت کنند.

این صندوق با بیش از ۲۶ هزار عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط است. عمده فعالیت‌های این صندوق در حوزه‌های: حمایت از طرح‌های پژوهشی، پسادکتری، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی، پژوهانه (گرنت) و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، انجام می‌گیرد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  اگر رعایت نکنیم، موج دوم کرونا در راه است