برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پیش‌بینی درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی از دخانیات

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بر اساس بند ج تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠٤٢١ جدول شماره ٥ این قانون واریز کند.
همچنین در بند چهارم بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز و توزیع مواد دخانی ۳۰۰ میلیارد پیش بینی شده است.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه پس از تصویب در مجلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  تغییر زمان کنکور۹۹ بستگی به تقویم آموزشی مدارس دارد