برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

خرید ذرت طبق روال و در روزهای آینده انجام خواهد شد

به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در رابطه با مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه این شرکت در مناقصه بین المللی ذرت نخریده آورده است که ۲۲ مرداد ماه امسال جلسه شورای خرید نهاده های دامی با حضور اعضای قانونی آن در شرکت پشتیبانی امور دام کشور تشکیل شد.

براساس این گزارش، با توجه به آنکه دستور اول جلسه خرید کنجاله سویا بود و مذاکرات برای خرید این محصول به بیش از چهار ساعت به طول انجامید و در نهایت خرید کنجاله سویا به مقدار و قیمت مناسب انجام پذیرفت، بنابراین زمان جلسه از سقف خود فراتر رفت و تشریفات خرید ذرت به جلسه بعد که در هفته جاری تشکیل می شود، موکل شد.

در این گزارش آمده است: تامین نهاده های دامی برای مرغداران و دامداران و تامین ذخایر استراتژیک کشور از مهم ترین دغدغه ها و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور است که همواره مدیرعامل و مدیران شرکت بر آن تأکید دارند.

خریدهای خارجی به صورت منظم و مداوم در شرکت پشتیبانی امور دام کشور در حال اجراست.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  درخواست بخش خصوصی برای توقف موقت وصول مالیات