برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۱۰۰ سرآمد علمی ایران در سال ۹۹ معرفی شدند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سرآمدان علمی کشور، در پنجمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور، فدراسیون سرآمدان علمی ایران سالانه، ۱۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور را به عنوان سرآمد علمی انتخاب و به آنها گرنت های پژوهشی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می کند. اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، سرآمدان علمی پنجمین دوره انتخاب و به دانشگاهها و موسسات آموزشی- پژوهشی معرفی شدند.

۱۰۰ سرآمد از ۴۳ دانشگاه کشور  انتخاب شدند، این افراد از ۱۶ استان کشور هستند که  ۶۲ نفر آنها از دانشگاه های استان تهران برگزیده شدند.

حمایت ها شامل پژوهانه نقدی: ۲۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی: ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، حمایت جذب محقق پسادکتری: یک تا ۳ نفر بوده که به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می شود. انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون و مطابق آیین نامه انجام می شود.

چاپ مقاله در نشریات برتر شرط ضروری قرار گرفتن در فرآیند انتخاب سرآمدان علمی است. ارزیابی اولیه و قرار گرفتن در فرآیند انتخابات سرآمدان علمی چاپ حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نشریات برتر مورد حمایت فدراسیون ضروری است. در این دوره بیش از ۱۳۹۰ مقاله در ۸۵ نشریه برتر از طرف محققان ایرانی منتشر و امتیازدهی شدند. این مقالات در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ منتشر شده‌اند.

عضویت هیأت علمی موسسات علمی/پژوهشی کشور، شرط ضروری دوم برای قرار گرفتن در فهرست سرآمدان علمی است، در دوره پنجم انتخاب سرآمدان علمی بیش از ۱۴۰۰ نفر از اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و محققان کشور به عنوان نویسنده در این مقالات همکاری داشتند که بیش از ۶۶۰ نفر از این افراد حداقل یک مقاله، به عنوان نویسنده مسئول منتشر کرده‌اند.

  امشب آخرین مهلت ثبت‌نام در کنکور سراسری ۹۹

در این دوره سرآمدان علمی در ۴۳ موسسه علمی/پژوهشی کشور توزیع شده اند. این افراد از ۱۶ استان (۱۹ شهر) انتخاب شده اند. بعد از استان تهران، استان‌های اصفهان (شهرهای اصفهان و کاشان) ۹ و زنجان ۸ سرآمد علمی داشته‌اند.

دانشگاه صنعتی شریف با ۱۳ سرآمد علمی و کسب اعتبار علمی ۹۳۳۱ رتبه نخست را در میان موسسات علمی/پژوهشی کسب کرده است. تعداد ۹ نفر از سرآمدان علمی منتخب دانشگاه صنعتی شریف، از دانشکده فیزیک این دانشگاه بوده‌اند. در این دوره دانشگاه‌های تربیت مدرس و شهید بهشتی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند، ۳ دانشگاه لرستان، صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه صنعتی اصفهان در بین ۱۰ دانشگاه برتر قرار دارند.

 در میان فهرست سرآمدان علمی سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۱ نفر از ۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند.

دانشگاه صنعتی شریف با ۹۳۳۱ اعتبار علمی ، دانشگاه تربیت مدرس با ۶۱۷۵ اعتبار علمی، دانشگاه شهید بهشتی تهران با ۱۷۸۶ اعتبار علمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی با ۱۶۸۳ اعتبار علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۵۸۵ اعتبار علمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با ۱۰۳۹ اعتبار علمی، دانشگاه لرستان با ۸۹۴۱ اعتبار علمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با ۸۴۶۱ اعتبار علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۸۳۲۲ اعتبار علمی و  دانشگاه تهران با ۸۲۰۳ اعتبار علمی به ترتیب ۱۰ دانشگاه و موسسه علمی و پژوهشی دارای سرآمدان علمی در سال ۹۹ هستند.

با توجه به نشریات برتر که بیشتر در حوزه علوم پایه بوده، ۷۰ نفر از سرآمدان علمی از رشته های فیزیک و شیمی است، سایر رشته ها شامل ریاضی؛ بیوتکنولوژی؛ علوم شناختی؛ مهندسی انرژی؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی کامپیوتر و مهندسی کشاورزی هر کدام یک سرآمد علمی دارند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)