برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر و گرنت پژوهش بهترین رابط صنعت و دانشگاه هستند

به گزارش روز چهارشنبه صندوق نوآوری و شکوفایی، علی وحدت طی سخنانی در اختتامیه بیست و دومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی که به صورت مجازی انجام شد گفت:‌ دو سرویس جدید صندوق نوآوری، موضوع مورد نظر این کنگره یعنی همکاری بین صنعت و دانشگاه و اهمیت ورود فناوری و نوآوری به صنایع کشور را بیشتر تامین می‌کند ؛ این دو برنامه مهم آغاز و اجرایی شده است.
وی توضیح داد: خدمت سرمایه گذاری خطرپذیر به شکل هم‌سرمایه گذاری در حال انجام است، به این شکل که چنانچه شرکت‌های دارای طرح‌های نوآورانه و فناورانه بتوانند با همکاری یک عامل سومی مثل پژوهشگاه، صندوق پژوهش و فناوری و مرکز تحقیقاتی، ۲۰ درصد از آورده مورد نیاز برای اجرای طرح را تامین مالی کنند صندوق نوآوری و شکوفایی ۸۰ درصد باقی را به صورت هم‌سرمایه‌گذاری در طرح مشارکت خواهد کرد.

وحدت افزود: ویژگی این سرویس جدید در مقایسه با تسهیلات، عدم نیاز به وثیقه های مختلف برای دریافت پول است و هزینه مورد نیاز برای مشارکت در سرمایه‌گذاری از طریق صندوق نوآوری بدون وثیقه تامین می‌شود. طرح‌هایی که تاکنون برای استفاده از این خدمت مراجعه شده با کمک صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها به عنوان عامل سوم بودند.
وحدت با بیان اینکه طرح هم‌سرمایه‌گذاری از جهت الگوسازی و روش تامین مالی یک سرویس مالی خوب است، گفت: برای تامین مالی حوزه نوآوری باید از روش‌های نوآورانه و جدید استفاده شود. تاکنون استقبال خوبی هم از این خدمت شده است.
وی، سرویس دیگر تسهیل کننده ارتباط صنعت و دانشگاه را گرنت تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد و گفت: این خدمت ممکن است برای مخاطبان کنگره جذاب باشد. شرکت‌های دانش بنیان و یک مرکز تحقیق و توسعه که در پژوهشگاه، دانشگاه یا حتی بخش خصوصی حضور دارد می‌توانند در قالب یک قرارداد برای رفع نیاز فناورانه آن شرکت و توانمندسازی شرکت دانش بنیان به شکل بلاعوض تا ۸۰ درصد هزینه را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند. هدف این سرویس، نزدیک‌سازی بخش تحقیق و توسعه کشور، مراکز پژوهشی و فناوری و مراکز فناوری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به بخش نیاز اصلی و تولیدی در صنعت است.
وی ادامه داد: همانطور که صندوق نوآوری برای فروش محصولات دانش بنیان خدمات لیزینگ به شرکت‌های خریدار ارائه می‌کند، خدمت گرنت تحقیق و توسعه نیز در عمل لیزینگ R&D شرکت‌ها است. تاکنون این سرویس در دانشگاه‌ها معرفی شده و امیدواریم که برای دستیابی به اهداف متعالی در کشور و نزدیکی صنعت و دانشگاه کمک کننده باشد.

  دروس عمومی را چگونه بخوانیم؟

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود:  برای استفاده بهینه از توان علمی و دانشگاهی در صنعت باید شرکت‌های دانش بنیان حمایت شوند تا نخبگان دانشگاهی که مهمترین محصولات دانشگاه هستند در بخش خصوصی  یا صنعت به کار گرفته شوند.با پلتفرم نوآوری باز، خدمات هم‌سرمایه‌گذاری و گرنت تحقیق و توسعه ، صندوق نوآوری زمینه ساز استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)