برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

محققان ایرانی موفق به شناسایی و ثبت گونه جدید باکتریایی شدند

به گزارش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص شناسایی و ثبت این میکروارگانیسم جدید گفت: این میکروارگانیسم از انواع نمک دوست است که در مطالعات تنوع زیستی از اکوسیستم های شور کشور جداسازی و شناسایی شده است.

دکتر محدثه رمضانی اظهار داشت: این میکروارگانیسم به دلیل تولید پلی ساکارید زیستی اهمیت دارد و ممکن است در آینده برای تجزیه زیستی ترکیبات سخت تجزیه پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: مطالعات متعددی در جهان روی این گروه میکربی صورت گرفته است و این مرکز هم درصدد است از توانمندی آن حین برنامه های مدون تحقیق و توسعه بهره برداری کند.

سید مجید تولیت سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، موفقیت اخیر را در ادامه موفقیت های بانک میکروارگانیسم های مرکز، حائز اهمیت دانست و ابراز داشت: تنوع زیستی میکروارگانیسم ها در کنار مطالعات کاربردی کلید موفقیت در بهره برداری از منابع میکربی کشور است. این هدف به عنوان یک مدل تحقیقات کاربردی در بانک میکروارگانیسم ها در حال پیگیری است و ثمرات این نگاه در آینده مشخص خواهد شد.

وی افزود: نگاه مرکز به بانک های زیستی خود دستخوش تغییر و بروز رسانی شده است؛ به طوری که با توجه به سند منتشر شده توسط سازمان همکاری های مشترک اقتصادی نه تنها تنوع زیستی مورد غفلت واقع نشده بلکه تنوع زیستی به عنوان زیر ساخت مستحکمی برای انجام فرآیندهای تحقیق و توسعه قلمداد می شود. به جرأت می توان گفت مفهوم تازه ای به نام تنوع زیستی کاربردی در این مرکز متولد شده است.    

  شکست تحریم‌ها در توقف پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد

این گونه جدید با نام علمی  Halomonas lysinitropha در معتبرترین ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی (  IJSEM‌) منتشر  شده است و به عنوان یک ذخیره ارزشمند هم اکنون در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی IBRC-M ۱۰۹۲۹T نگهداری می شود.  

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)