برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ایران پیشتاز تولید علم فنی و مهندسی دنیا شد

به گزارش روز سه شنبه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ‌ محمدجواد دهقانی با بیان این که ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا شد، افزود: هر چند به پایان سال ۲۰۲۰ نزدیک می‌شویم، اما تولید علم سال ۲۰۲۰ هنوز کامل نشده است. با این وجود، براساس پایگاه استنادی اسکوپوس و با مقایسه این سال با تولید علم صورت گرفته با سال ۲۰۱۹ مشاهده می شود که ایران در حوزه فنی و مهندسی پیشتاز رشد کمیت علم در بین ۲۵ قدرت علمی دنیا شده است.

وی یادآور شد: بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۲۰۲۰ رتبه کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی به ۱۱ دنیا ارتقا یافت؛ بر اساس کیفیت علم تولید شده در حوزه فنی و مهندسی، ایران در این سال وفق شده تا رتبه چهار دنیا را در اختیار بگیرد و با مقایسه استناد نرمال شده در این سال با سال ۲۰۱۹، ایران با حدود ۱۳ درصد رشد، رتبه چهارم دنیا از لحاظ میزان رشد کیفیت علم در حوزه فنی و مهندسی را از آن خود کرد.

سهم ایران در تولید علم دنیا در ۲۰۲۰

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ادامه با بیان این که در سال ۲۰۲۰، سهم ایران از علم فنی و مهندسی دنیا حدود ۲.۷ درصد است، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۰ سهم ایران ۱.۷ درصد درصد بود، این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد رسید. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز سهم ایران تقریباً به همین صورت بود.

دهقانی به این نکته اشاره کرد که سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۹۸ درصد است؛ همچنین تنها کشوری که در بین ۲۵ کشور برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد مثبتی دارد، ایران است. از این رو، رشد ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود یک درصد اعلام شد.

وی به دیگر گزارش های پایگاه اسکوپوس اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون تولید علم فنی و مهندسی کشور ۲۵ هزار و ۷۳۹ مدرک است؛ اطلاعات امسال هنوز تکمیل نشده است و با گذشت زمان، اطلاعات این سال نه فقط برای ایران بلکه برای کل دنیا تکمیل خواهد شد.

  تغییر زمان برگزاری آزمون پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۸

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۹ تولید علم ایران ۲۵ هزار و ۴۷۸ مورد، در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۱۷ هزار و ۶۳۹ مورد و در سال ۲۰۱۰ نیز ۱۱ هزار و ۶۷۱ مورد بود.

تولید علم ایران در فنی مهندسی

دهقانی درباره رتبه ایران در تولید علم فنی مهندسی هم گفت: رتبه تولید علم ایران در سال ۲۰۲۰ در حوزه فنی و مهندسی بر اساس اسکوپوس به ۱۱ رسید. در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رتبه ایران طبق تعداد مقالات در پایگاه اسکوپوس ۱۲ بود. همچنین در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ رتبه ایران از ۱۵ به ۱۴ ارتقا پیدا کرد؛ این در حالی است که در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ رتبه ایران ۲۲ دنیا بود.

وی ادامه داد: براساس شاخص استناد نرمال شده (Field-Weighted Citation Impact) در پایگاه اسکوپوس، مقالات پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی فنی و مهندسی در سال ۲۰۰۵ حدود ۰.۸۴ بود؛ یعنی اثر گذاری یافته های علمی حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بین المللی بود در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱.۳۴ رسید و مقالات ایران ۳۴ درصد بیش از متوسط بین المللی استناد دریافت می کند.

سرپرست ISC گفت: ایران در حوزه فنی و مهندسی بر اساس استناد نرمال شده کیفیت تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵ رتبه ۲۱ دنیا را داشت. در سال ۲۰۱۰ رتبه ایران در این حوزه به ۱۸ ارتقا یافت و در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ رسید. در سال ۲۰۱۹ نیز رتبه ایران از این لحاظ ۱۰ و در سال در سال ۲۰۲۰ رتبه چهارم دنیا را بدست آورده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)