برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ثبت پایگاه داده‌های صفات کارکردی گیاهان ایران در پایگاه جهانی TRY

پایگاه داده‌های صفات کارکردی گیاهان ایران نخستین پایگاه داده کشور در این حوزه است.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، اطلاعات صفات کارکردی برگ و نیز ساختار گیاه حدود ۴۰۰ گونه گیاهی با مشارکت دکتر مهدی عابدی استادیار گروه مرتع داری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و خدیجه بهلکه دانشجوی دکتری مرتع داری ثبت شده و اطلاعات موجود می‌تواند توسط محققان کشور و منطقه در تحقیقات اکولوژی کارکردی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس این گزارش، این داده‌ها با مشارکت دانشجویان و در چارچوب چند طرح تحقیقاتی مشترک با محققان کشورهای فرانسه و اسپانیا از برخی رویشگاه‌های علفزارهای کوهستانی، مراتع استپی، شوره زارهای شمال شرق ایران، رویشگاه گچی و مارنی جمع آوری و در آزمایشگاه اکولوژی کارکردی دانشگاه تربیت مدرس اندازه گیری شده است.
این پایگاه داده که در حال تکمیل است در مجله معتبر Global Change Biology با ضریب تأثیر ۹.۸ معرفی شده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  کسب سهمی شایسته از بازار گردشگری چین در پساکرونا