جعبه نوشته

جعبه نوشته

به گزارش ایرنا ، کم رونقی و کسادی بازار عمده فروشی برنج در شالیکوبی های مازندران در حالی است که طبق اعلام رسمی جهاد کشاورزی استان محصول نیمی از اراضی شالیزاری استان تاکنون برداشت شده است و بر اساس برآورد کارشناسی هم اکنون حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج سفید در انبارهای استان ذخیره شده و آماده فروش است. 

امسال ۲۱۴ هزار و ۳۴۰ هکتار از زمین های مازندران زیر کشت برنج رفت و  بر اساس اعلام جهاد کشاورزی تا پایان هفته گذشته محصول دستکم نیمی از این سطح یعنی ۱۰۷ هزار هکتار برداشت شده و حتی ۷۷ هزار هکتار هم برای کشت دوم آماده سازی شده یا زیر کشت رفت .

پیش بینی شده است امسال حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن  شلتوک برداشت از شالیزارهای مازندران در کشت اول برداشت شود . بر این اساس اگر نیمی از این محصول که تاکنون برداشت شده روانه شالیکوبی ها شده باشد و این کار به خاطر برداشت مکانیزه و ضرورت انتقال به شالیکوبی ها قطعی است ، اکنون حدود نیم میلیون تن برنج سفید در انبارهای استان موجود است.

گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از شالیکوبی‌های استان نشان می‌دهد، عمده برنج طارم محلی و طارم هاشمی به عنوان ۲ رقم از بهترین ارقام برنج استان به دلیل این که شالیکاران از قیمت های پیشنهادی راضی نیستند و آن را با توجه به افزایش هزینه های کشت و کار در سال جاری پائین می دانند ، انبار می شود.

در انتظار کشف قیمت تعادلی 

نتیجه بازدید خبرنگار ما از چندین واحد شالیکوبی در شهرستان های بابل ، آمل ، فریدونکنار و بابلسر حاکی است که بیشتر کشاورزان حاضر به عرضه محصولشان در بازار کنونی نیستند و دست اندرکاران بازار برنج مازندران که عمدتا صاحبان شالیکوبی ها هستند نیز می گویند که همچنان عمده کشاورزان به علت نارضایتی از قیمت های پیشنهادی حاضر نیستند محصولشان را وارد بازار کنند.

در حال حاضر برنج طارم محلی و طارم هاشمی به طور متوسط در هر کیلو گرم ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار تومان در بازار قیمت می خورد ، ولی به گفته شالیکوبی داران تنها کشاورزانی حاضر به فروش بخشی از محصولشان به این قیمت هستند که به نقدینگی فوری نیاز دارند و بقیه محصولشان را به امید رسیدن قیمت مناسب نگهداری می کنند.

شالیکاران مازندران بر این اعتقادند که قیمت کنونی به دلیل چند برابر شدن هزینه کشت و کار در سال جاری برایشان به صرفه نیست و منتظرند تا برنج متناسب با هزینه تولید کشف قیمت شود.

تعدادی از کشاورزان برنجکار که خبرنگار ایرنا با آنان در شالیکوبی ها و هنگام تبدیل شالی به برنج گفت و گو کرد ، گفتند که امسال شیوع کرونا و بی ثباتی بازار قیمت نهاده های کشاورزی از جمله سموم  را تا سه برابر افزایش داده بود ، ضمن این که تاخیر در کشت اول هم سبب شد تا بخشی از شالیزارها به کشت دوم نرسد و به همین دلیل فروش برنج به قیمت کنونی که چندان فرقی با زمستان پارسال ندارد ، برایشان بصرفه نیست.

اگر چه این دسته کشاورزان بندرت قیمت خاصی را به عنوان نقطه تعادلی میان هزینه تولید و فروش در بازار مطرح می کنند ، ولی از مجموعه صحبت های میان خودشان و شالیکوبی داران که هزینه های را جمع بندی و با توجه به میزان تولید ، میانگین می گیرند ، قیمتی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را مد نظر دارند.

آنان بر این نکته تاکید دارند که امسال با توجه به افزایش شدید هزینه های کشت و کار در کنار افزایش هزینه زندگی به خاطر بی ثباتی قیمت اقلام در بازار ، دستکم افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی باید بر قمیت برنج جدید نسبت به سال قبل اعمال شود.

انتظار برای قیمت توافقی 

نکته جالب هم این است که به رغم تعیین کنندگی میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار برای قیمت برنج ، بسیاری از کشاورزان چشم به دست دولت دارند تا با تصمیم گیری مناسب وضعیت صبر و انتظار موجود در بازار این محصول راهبردی را بشکند ، انتظاری که در بازار برنج به صورت تعیین قیمت مشخص سابقه ندارد ولی دولت در بعضی سال ها با تعیین قیمت توافقی موفق شده بود به نفع کشاورزان در بازار برنج تعادل برقرار کرده و اجازه ندهد دلالان از نیاز کشاورزان به نقدینگی سودجویی کنند.

یکی از کشاورزان منطقه بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ابراز نارضایتی از وضعیت صبر و انتظار موجود در بازار ، گفت : واقعیت این است که همه کشاورزان نمی توانند این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنند چون نیازمند نقدینگی برای کشت دوم و یا ادای دینشان بابت کشت اول هستند و این نگرانی وجود دارد که دوباره دلالان به بازار برنج مازندران برگردند.

وحید قربانی با تمجید از سیاست های دولت تدبیر و امید طی چند سال گذشته به خاطر قطع دلال بازی در بازار برنج ، افزود : واقعا قیمتی که در حال حاضر در بازار پیشنهاد می شود که عمدتا ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان بسته به کیفیت برنج است ، بصرفه نیست.

وی توضیح داد : امسال بابت  شخم و شیار و آب تخت کردن هر هکتار در هر مرحله  ۴۰۰ هزار تومان و بابت یک روز نشا کاری ۲۳۰ هزار تومان پرداخت کردم و قیمت سم گرانول ۱۰ درصدی ۱۰ کیلوگرمی برای مبارزه با کرم ساقه خوار از ۶۸ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسید.

قربانی با اعلام این که در حال حاضر عمدتا دلالان در بازار برنج جولان می دهند ، اگر چه کشاورزان به خواسته هایشان تن نمی دهند ، پیشنهاد کرد که با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ورد برنج جدید به بازار و مقاومت شالیکاران در فروش با قیمت های پیشنهادی که هزینه ها را پوشش نمی دهد ، اعلام اعلام قیمت توافقی از سوی دولت می تواند دست دلالان را قطع کند.

وی گفت : کشاورزان نیاز به نقدینگی دارند و تا چند روز دیگر مجبور به فروش محصولشان می شوند. اگر کشاورز موفق به فروش محصول به قیمت منطقی و البته طبق هزینه تولید نشود، قطعا در حفظ زمین دچار تردید می شوند بویژه این که در ماههای اخیر پیشنهادهای میلیاردی در تمامی مناطق روستایی مازندران برای زمین ها از سوی غیربومیان مطرح می شود.

چند تن از صاحبان شالیکوبی در منطقه مرکزی مازندران واقع در شهرستان بابل و آمل که بیشترین زمین شالیزاری استان هم در این مناطق واقع است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید کسادی بازار برنج گفتند : روزانه به طور متوسط در هر شالیکوبی حدود پنج تا هفت تن برنج سفید به دست می آید که برای حدود ۹۰ درصد آن مشتری وجود دارد ، اما به خاطر نارضایتی کشاورزان از قیمت های پیشنهادی ، به انبار می رود.

آنان انبار و ذخیره شدن برنج سفید در شالیکوبی ها را معضل جدی توصیف کردند و گفتند : این که پس از گذشت  ۴۰ روز از ورود برنج نو به بازار ، همچنان شاهد بی رونقی و کسادی بازار برنج  در استان باشیم ، کم سابقه است.

مدیر یک شالیکوبی مدرن در بخش لاله آباد بابل و از آگاهان بازار برنج مازندران به خبرنگار ما گفت : کسادی و بی رونقی بازار برنج و در نتیجه انباشته شدن برنج سفید در شالیکوبی ها این روزها به مهم ترین دغدغه مالکان کارخانه ها تبدیل شده است.

محمد پورموسوی با اظهار این که کشاورز با قیمت ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان حاضربه فروش محصول طارم کیفی خود نیست و انتظار فروش با قیمت دستکم ۲۵ هزار تومان را می کشد، افزود : اگر روند کسادی بازار ادامه بیابد ، انبار و ذخیره سازی برنج در شالیکوبی ها تبدیل به معضل جدی  می شود.

وی ادامه داد:  در حال حاضر تقاضا برای خرید برنج  از استان های مختلف کشور تا حدودی وجود دارد ولی تنها کشاورزانی که نیاز  به نقدینگی دارند حاضر به فروش محصولشان با قیمت اعلام شده هستند ضمن این که همین میزان هم به دلیل نقدی نبودن پرداخت خریداران ، به معامله نمی انجامد.

این کارشناس بازار برنج مازندران  توضیح داد : تا کنون بیشتر شالیکاران محصولشان را به تاجران داخل استان که عمده آنان صاحبان شالیکوبی ها هستند ، می فروختند ، اما امروز به دلیل مشخص نبودن وضعیت بازار ، تاجران استانی اقدام به خرید و فروش نکرده و یا به صورت اندک خرید انجام می دهند.

حل مشکل با اختصاص ارز نیمایی برای واردات برنج 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم با تایید دپوی برنج جدید و خودداری کشاورزان از فروش محصول با قیمت فعلی بازار ، گفت که ضریب کشت برنج در استان واقعی شده است و  اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد باید با ارز نیمایی باشد.

عزیزالله شهیدی فر افزود : پیگیری ما بر این است که برنج وارد نشود و اگر قرار است واردات برنج داشته باشیم در حد نیاز و مصرف و با ارز نیمایی باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه نگران واردات برنج نیستیم بلکه نگران حیف و میل شدن ارز دولتی هستیم ، گفت : اگر این موضوع حل شود، رقابت ایجاد می‌شود.خواسته‌ استان‌های برنج‌خیز این است ارز ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی شود و اگر قرار است وارداتی صورت گیرد با ارز نیمایی باشد.
شهیدی‌فر افزود : با توجه به افزایش تولید و دپوی برنج‌های وارداتی هیچ نیازی به واردات برنج نداریم.
وی با بیان اینکه حداقل قیمت واقعی برنج‌های داخلی با توجه به کیفیت سه دلار و ۶ برابر قیمت برنج‌های وارداتی است ، افزود: کشاورزان هیچ دغدغه‌ای برای فروش و قیمت محصول برنج خود نداشته باشند.

برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد شالیکاران استان است. مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید ، ۴۲ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

کنکور سراسری امسال به دلیل شیوع کووید ۱۹ آماری متفاوت را به خود اختصاص داده است؛ آماری که حکایت از حفاظت کامل از سلامت و بهداشت این آزمون برای رفاه حال داوطلبان و رفع دل نگرانی خانواده ها از حضور فرزندان شان در جلسه چند ساعته این آزمون سرنوشت ساز دارد.

آمارهای مهم ویژه ترین کنکور تاریخ ایران

کنکور سال جاری برخلاف سال های گذشته که ۲ روزه بود، امسال در چهار روز از ۲۹ مردادماه تا اول شهریورماه برگزار می شود؛ این آزمون یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ داوطلب دارد که در سه هزار و ۳۰۰ حوزه فرعی امتحانی، ۷۷۳ حوزه اصلی (تعداد حوزه ها رو به افزایش است) و ۳۹۲ شهر اصلی به رقابت می پردازند.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌ های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۳۱ مرداد و داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌ های خارجی در صبح شنبه یکم شهریورماه در ۳۹۲ شهر و بخش کشور برگزار می‌ شود.

داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در گروه های هنر و زبان هم شرکت کرده اند، باید کارت ورود به این آزمون ها را دریافت کنند.

بر اساس توافق میان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین علوم، تحقیقات و فناوری، فاصله گذاری اجتماعی صندلی ها از یک متر و ۶۰ سانت کنورهای دکتری و کارشناسی ارشد به یک متر و ۸۰ سانت افزایش یافته است.

علاوه بر حوزه های امتحانی از پیش تعیین شده، ۱۰ مصلی بزرگ و ۴۸ سالن ورزشی از کنکوری های ۹۹ میزبانی می کنند؛ کنکوری ها بعد از شرکت در این ماراتن می توانند نتایج اولیه آزمون را دهه نخست مهرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

بر اساس اعلام ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت خانم ها در این آزمون ۵۸ درصد و نسبت آقایان ۴۲ درصد است؛ کنکور سراسری ۹۹ امسال به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا ۱۷۵ هزار عوامل اجرایی و هفت هزار کارشناس بهداشت محیط خواهد داشت که این کارشناسان تمام حوزه های کنکور را قبل، حین و بعد از آزمون بررسی می کنند تا برای حل مشکلات احتمالی اقدام کنند.

توزیع کارت ورود به جلسه از امروز 

توزیع کارت ورود به جلسه از امروز دوشنبه آغاز می شود و تا شنبه اول شهریورماه یعنی در آخرین نوبت آزمون ادامه دارد. همچنین با توجه به افزایش تعداد حوزه های امتحانی، امسال پنج میلیون مترمربع فضای امتحانی به کنکور اختصاص یافته است؛ این آمار سال گذشته ۲ میلیون مترمربع بود.

اعلام نتایج اولیه 

به گفته فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۹، هفته اول آبان ماه منتشر می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

سورنا ستاری روز دوشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی کوتاه، گفت: جشنواره بین المللی فارابی به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال شکوه سال های گذشته را ندارد.

وی افزود: با این حال همه وظیفه داریم در این شرایط خاص و ویژه کشور، به حوزه علوم انسانی کمک کنیم.

معاون علمی رییس جمهوری با بیان اینکه ایران سابقه طولانی در حوزه علوم انسانی دارد، خاطرنشان کرد: با این حال در این زمینه کم و کاستی هایی احساس می شود و در زمینه انتشارات علوم انسانی هنوز رتبه قابل قبولی در سطح دنیا نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه جشنواره بین المللی فارابی می تواند شیوه شایسته ای برای حل این موضوع پیدا کند، تاکید کرد: علوم انسانی فرهنگ ایرانی اسلامی را به دنیا نشان می دهد.

یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی با معرفی و تقدیر از برگزیدگان و پژوهشگران برتر این حوزه به کار خود پایان داد. 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

به گزارش خبرنگار دانش وآموزش ایرنا، محمد ترابی روز یکشنبه در رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت در خصوص تسهیل گری شرکت‌های دانش بنیان افزود: شروط تسهیل‌گری، برای طرح‌های تایید شده شرکت‌های دانش بنیان است؛ ولی اگر شرکت دانش بنیانی محصول جدیدی را توسعه داده که مشابه محصولات قبلی است و نمونه اولیه آن ساخته نشده است، به این محصول به دلیل وجود مشابه، تسهیل‌گری برای اعطای تسهیلات صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: ساخت نمونه اولیه از شروط اجباری اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان است و اگر فناوری مشابه داشته باشد در این زمینه تسهیل گری صورت خواهد گرفت.

ترابی اظهار داشت: در ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان سه شرط اصلی “ارزیابی مبتنی بر تحقیق و توسعه”، “مرحله تولید” و “سطح فناوری” در نظر گرفته می شود، اگر محصولی در شرکتی تولید می‌شود، شرکت باید اثبات کند که فناوری مورد استفاده در داخل آن شرکت کسب شده است؛ ضمن آنکه کالا باید حتما دارای یک نمونه اولیه باشد.

وی افزود:‌ حمایت‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش بنیان در دو دسته تقسیم بندی شده است. یک دسته حمایت‌هایی است که به محصولات تایید شده اعطا می‌شود و دسته دوم حمایت‌هایی است که به کل شرکت داده خواهد شد. در حمایت ها و تسهیلات اعطا شده به دانش بنیان‌ها در خصوص مالیات، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیاتی مستقیم تایید شده نوع یک۱ معاف هستند. همچنین معافیت‌های پرداخت از عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تنها برای کالا یا قطعات دانش بنیان برای مهندسی معکوس یا ساخت نمونه اولیه و پایلوت، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت و ماشین آلات خط تولید برای کالاهای دانش بنیان نیز اعطا خواهد شد.

این کارشناس حوزه دانش بنیان‌ها، افزود: تشریفات گمرکی نظیر هدایت کالا در مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کالا، ترخیص کالا با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شده است. اعطای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در شهرهای دارای محدودیت استقرار از دیگر حمایت‌های اعطا شده به شرکت‌های دانش بنیان است.

وی یادآور شد: طبق ماده ۸ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت‌ها مجاز هستند در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند، بر این اساس مکان‌های مجاز شامل کاربردهای صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک‌های دانش سلامت، شهرک‌ها و نواحی صنعتی قانونی، مکان‌های صنعتی مجاز داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی می‌شود.

ترابی با اشاره به تسهیلات “پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی”، اظهار داشت: این خدمت در ازای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعطا می‌شود و فرد متقاضی باید حداقل در ۳ ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه داشته باشد؛ ضمن آنکه بیش از ۳ سال از تاریخ دانش آموختگی نگذشته باشد.

وی گفت: شرکت‌هایی که دارای اظهار نامه مالیاتی و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات امریه در شرکت‌های دانش بنیان بهره مند شوند. فرد متقاضی استفاده از این تسهیلات باید حداقل در سه ماه اخیر در شرکت بیمه داشته باشد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

زاهد شفیعی  با اعلام این خبر افزود: پس از مکاتبات و جلسات متعدد با معاون عمرانی وزیر کشور (رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، موافقت برای حمایت و همکاری با پروژه شهر گردشگر را گرفتیم و بر اساس این توافق شهرداری‌ها ملزم به حمایت از این پروژه شده‌اند.

او تصریح کرد: از آنجا که برای اجرای این پروژه نیاز به همکاری زنجیره‌ای از بازیگران است، این توافق و حمایت شهرداری‌ها در تسریع اجرایی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری با اشاره به اجرای فاز یک این طرح، ادامه داد: سال گذشته با ارزیابی شهرهای شیراز، کرمان، همدان، یزد، اردبیل انجام شد که هر چهار شهر موفق به کسب سه ستاره شدند. برنامه‌ریزی ما برای اجرای فاز دوم ارزیابی تمام شهرهای کشور تا اردیبهشت‌ بود که به علت کرونا این امر میسر نشد و به تعویق افتاد.

او با اشاره به اهمیت حضور گردشگر در شهرهای مورد ارزیابی، افزود: به این علت که در این طرح موضوع گردشگر اهمیت دارد منتظر بودیم وضعیت کرونا رو به بهبود برود که کار اجرایی را آغاز کنیم. با توجه به اعلام آمادگی استان‌های یزد، کردستان، کرمان، البرز، کهگیلویه ‌وبویراحمد، مرکزی، خوزستان و آذربایجان غربی برای ارزیابی و مشخص نبودن زمان پایان کرونا، اجرای فاز دوم را با رویکرد بررسی زیرساخت‌های گردشگری و شناسایی کمبودها و پتانسیل شهرها آغاز می‌کنیم.

شفیعی با بیان اینکه در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستیم، تصریح کرد:‌ برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و مکاتبات با استان‌ها در ارتباط با اهمیت این طرح صورت گرفته است که به زودی وارد فاز اجرا خواهیم شد.

به گزارش میراث آریا او پروژه شهر گردشگر را دارای ساختاری تعاملی و پویا عنوان کرد و در ارتباط با مزایای چندجانبه آن گفت:‌ به مدیران محلی کمک می‌کند که بدانند وضعیت گردشگری شهر در چه سطحی قرار دارد. در ارتباط با مزایای مقصد به گردشگر اطلاعات می‌دهد. رقابتی بین مقاصد گردشگری با رویکرد و ادبیات گردشگری ایجاد می‌کند. برای توزیع تخصصی منابع بین مقاصد به ما کمک می‌کند که کدام مقصد عملکرد بهتری داشته، کدام نقطه ضعیف عمل کرده و دلیل این تفاوت چیست.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری تصریح کرد: همچنین این طرح با ایجاد اکوسیستم شفاف و کارآمد مبنایی برای خودتنظیمی است که موجب می‌شود مقصد به نقاط ضعف و قوت عملکرد خود پی ببرد.

او با تأکید بر اهمیت تقاضا محور بودن رویکرد این طرح، افزود: در گذشته ارزیابی‌ها مشکل داشت و تنها سمت عرضه لحاظ می‌شد. همچنین هیچ معیار دقیقی برای سنجش کیفیت مقصد از منظر گردشگر وجود نداشت، اما در رویکرد کنونی نظر گردشگر درباره شهر لحاظ می‌شود و گردشگر بازیگر اصلی است.

شفیعی با اشاره به اهمیت تجربه گردشگر از مقصد و تعامل مقصد با گردشگر، اضافه کرد: در این طرح گردشگر از نظر تجربه، استقبال، اتمسفر، خدمات‌دهی، دسترسی، مهمان‌نوازی شهر مقصد مورد پرسش قرار می‌گیرد و پاسخ‌های گردشگر به این پرسش‌ها روی رتبه نهایی شهر تأثیرگذار است.

او تأکید کرد:‌ شهر گردشگر جزو پروژه‌های اصلی وزارتخانه برای رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری شهرها با رویکرد رقابت‌پذیری مقصد است که بر اساس چارچوب علمی شهرها استانداردسازی و از لحاظ خدمات و زیرساخت‌های گردشگری توسعه پیدا می‌کنند.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری متنوع‌سازی محصول گردشگری مقاصد کشور، معرفی محصولات جدید مقاصد کشور و مدیریت بهینه منابع گردشگری را از جمله خروجی‌های اجرای طرح شهر گردشگر عنوان کرد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

دکتر مسعود یونسیان، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا زمان تولید واکسن کرونا مهمترین اقدام استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی، شستن مرتب دست ها با آب و صابون است که باید آنها را با جدیت رعایت کنیم و اقداماتی که وزارت بهداشت باید انجام دهد شامل تست، بیماریابی و جداسازی، پیگیری تماس ها و قرنطینه آنان است.

وی ادامه داد: هر زمان واکسنی در این حوزه تائید، تولید و توزیع شود و به عبارتی حداقل دو سوم جامعه را مصون کند، در آن صورت اطمینان پیدا می کنیم که پاندمی کرونا توسعه پیدا نمی کند و می توان برخی از محدودیت ها را برداشت.

یونسیان ادامه داد: اگر چه امید است واکسن موثر کرونا تولید و در سریع ترین زمان ممکن محقق شود، اما باید واقعیات را در این زمینه بپذیریم و دل به امیدهای غیر علمی خوش نکنیم.

وی ادامه داد: هرچند برخی کشورها از جمله ایران در تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند، اما ابهاماتی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه این واکسن ها چه مدتی ایمنی ایجاد می کند.

یونسیان افزود: برخی افراد ممکن است تصور کنند مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا که آخرین مرحله تایید واکسن است به معنی پشت سر گذاشتن یک مرحله اداری است و حتما پس از گذشت زمان مشخص یا تهیه مدارک و مستندات و ارائه آن ها به مسئولان مربوطه محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: عده ای دیگر تصور می کنند که این مرحله در مدت چند روز یا حداکثر چند هفته پشت سر گذاشته می شود.

این اپیدمیولوژیست ادامه داد: فاز سوم کارآزمایی بالینی یک مرحله اداری یا اقدام بورکراتیک نیست، بلکه مهمترین اقدام برای تعیین کارایی و اطمینان از ایمنی واکسن است که معمولا در مطالعه ای با حضور هزاران و حتی ده ها هزار داوطلب انجام می شود و معمولا ماه ها طول خواهد کشید تا نتایج آن مشخص شود.

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بسیاری از واکسن ها نمی تواند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، پس مردم نباید تا زمان حصول نتایج قطعی، بی مورد منتظر واکسن کرونا باشند و اقدامات پیشگیرانه کرونا را رها کنند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

عبدالرحیم کردی روز یکشنبه در این دیدار که در منطقه آزاد چابهار برگزار شد، اظهار داشت: زیرساخت های بندر و منطقه آزاد در چابهار مهیا و طرح های بزرگ و کوچک اجرا شده و این نوید دهنده توسعه و آبادانی و گسترش روابط با همسایگان است.

وی بیان کرد: تصویت منطقه آزاد سیستان درکنار وجود منطقه آزاد چابهار و استفاده بهینه از مزیت ترانزیت نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی افغانستان خواهدداشت.

رئیس هیات مدیره منطقه آزادچابهار از حضور هیات اقتصادی و سیاسی افغانستان به چابهار قدردانی کرد و گفت: از هرگونه سرمایه گذاری خارجی به ویژه دولت و بخش خصوصی افغانستان استقبال می کنیم.

دکتر کردی با اشاره به اینکه توسعه افغانستان توسعه ایران و استان سیستان وبلوچستان محسوب می شود و همواره تمایل و علاقه‌مندی ۲ طرف برای سرمایه گذاری و پذیرش کالای افغانستان در بندرچابهار وجود دارد، خاطرنشان کرد: با تصویب منطقه آزاد سیستان شاهد رونق و توسعه اهداف اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان خواهیم بود.

وی بیان کرد: تمام امکانات و ظرفیت های قانونی برای سرمایه گذاران افغان مهیا و فراهم است بطوریکه هم اینک حدود ۲۰۰ شرکت ثبت شده افغانستان در چابهار فعالیت دارند و با توجه به اینکه چابهار اکسیژن افغانستان محسوب می شود می توان از این فرصت برای توسعه دو کشور بهره گرفت. 

وی گفت: چابهار در حال حاضر با بسیاری از کشورها مذاکرات و تفاهم هایی داشته و آنان تمایل خود به سرمایه گذاری را اعلام کرده و مذاکرات ادامه دارد اما باید اعلام کنم که فرصت ها برای حضور سرمایه گذاران کشور دوست و همسایه نظیر افغانستان فراهم است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد: چابهار ظرفیت مناسبی برای صادرات و واردات کالاهای افغانستان و ترانزیت نیز نقش ویژه‌ای درتوسعه اقتصادی افغانستان دارد.

افغانستان از طریق چابهار صادرات و واردات را رونق می بخشد

عضو کمیسیون اقتصادی و سرحدات پارلمان افغانستان نیز در این نشست اظهار داشت: از اینکه شاهد توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشور دوست و همسایه ایران هستیم خیلی خوشحال و از مهمان نوازی و میزبانی همیشگی مردم مهربان این کشور سپاسگزارم.

 محمد ابراهیم غشتعلی افزود: چابهار ارزش زیادی برای توسعه افغانستان دارد و ما هر توسعه این منطقه را نوعی خوشحالی برای کشور خود می دانیم چون افغانستان از طریق چابهار به دنیا ارتباط زیاد خواهد داشت و می تواند صادرات و واردات را انجام دهد.

وی بیان کرد: چابهار مکان مناسبی برای صادرات و واردات کالاهای افغانستان به کشورهای مختلف دنیا است و از اینکه مسوولان ایران و به ویژه استان سیستان وبلوچستان وچابهار همیشه از حضور هیات های اقتصادی و سیاسی استقبال می کنند، خیلی خوشحالیم.

وی بر راه اندازی شعبه بانکی افغانستان در چابهار و توسعه روابط بیشتر و سهولت در تجارت و همکاری بیشتر تاکید کرد و افزود: تعاملات تجاری و اقتصادی منشا رشد و توسعه است.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: محور چابهار و میلک از مهمترین معبرها برای تجارت است و بزودی ساخت پل دوم برروی رودخانه مشترک در مرز میلک برای گسترش ترانزیت در برنامه است.

محمد سرگزی افزود: هشت هزار ناوگان از طریق سیستان در مسیر بندرعباس در حال فعالیت هستند و درخواستی که دارم تمام موارد و مشکلات را سریعا رسیدگی تا موجب تسهیل در کارها شود.

وی توجه بیشتر به بازارچه های مرزی و توسعه ترانزیت بین ایران و افغانستان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: توسعه دو سوی مرز به نفع هر دو کشور است.

ناصر درخشان نماینده مردم حوزه انتخابیه ایرانشهر نیز اظهار داشت: پاکستان و افغانستان دو کشور دوست و همسایه هستند و با توجه به فرصت های فراوان نیاز است روابط تجاری و اقتصادی را بیشتر کنند. 

نماینده مردم حوزه انتخابیه چابهار نیز اظهار داشت: توسعه مناسبت های اجتماعی و فرهنگی با کشورهای هم مرز ضروریست و توسعه روابط با کشور افغانستان می تواند موجب رونق شود.

معین الدین سعیدی افزود: مسوولان در چابهار همکاری لازم را برای افزایش سرمایه گذاری ها خواهند داشت و مشکلات را نیز در سطح ملی پیگیری تا شاهد حضور بهنر تجار و بازرگانان کشور افغانستان در این استان باشیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان نیز گفت: بندرشهید بهشتی با ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از هشت و نیم میلیون تن کالا فرصت خوبی برای ترانزیت و صادرات و واردات کالاهای کشور افغانستان است.

بهروز آقایی با بیان اینکه بندر چابهار یک فرصت طلایی برای کشور افغانستان در زمینه صادرات و ترانزیت کالا محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ساخت بندر شهید بهشتی چابهار و هزینه بیش از یک میلیارد دلاری دولت توسعه محور شرق و توسعه روابط تجاری، اقتصادی و بازرگانی میان ملت هاست.

وی ادامه داد: چابهار با توجه به تخفیف های در نظر گرفته شده، ارزانترین و با صرفه ترین بندر در بین بنادر حوزه خلیج فارس و دریای عمان برای ترانزیت و صادرات کالا محسوب می شود.

وی گفت: بندر چابهار موقعیت مناسبی برای حمل و نقل، ترانزیت و ترانشیپ(حمل و نقل دریایی) کالا دارد و بهترین و کم هزینه ترین مسیر ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان بر سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی کشور افغانستان در بندر و منطقه آزاد چابهار تاکید کرد و افزود: بندر چابهار به عنوان با صرفه ترین و نزدیکترین مسیر برای ترانزیت کالاهای افغانستان است.

به گزارش ایرنا هیأت اقتصادی کشور افغانستان به سرپرستی محمدابراهیم غشتعلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افغانستان علاوه بر دیدار با عبدالرحیم کردی مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیران بندر، معاون سیاسی فرمانداری چابهار، معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند ودشتیاری، محمدسرگزی نماینده مردم سیستان، ناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر، راسک، سرباز، دلگان، فنوج وبخش‌های بنت، لاشار و آشار در مجلس شورای اسلامی،  حمیدالدین یوسفی فرماندار شهرستان کنارک، بازدیدهایی از منطقه آزاد و بندر شهیدبهشتی داشتند و پتانسیل‌ها، فرصت‌ها وظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار را بررسی کردند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

«کرمعلی قندالی» روز یکشنبه در نشست خبری افزود: با تلاش های صورت گرفته در این بخش ۲۰ هزار و ۱۷۰ خانوار عشایری از مزایای این پروژه ها در هفته دولت برخوردار خواهند شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عشایر در قالب ۲۱۳ خانوار در کشور وجود دارد.

تولید ۲۰۰ هزارتن گوشت قرمز توسط عشایر تا پایان امسال 

رییس سازمان امور عشایری کشور  با بیان اینکه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تولید می کنند، اظهارداشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مراتع مناسب به نظر می رسد تولیدات عشایری تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن برسد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۹۰ هزارتن گوشت قرمز توسط عشایر تولید شده بود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ تولید گوشت قرمز توسط عشایر بین ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تن بوده است.

قندالی درباره قیمت‌گذاری گوشت قرمز تولید عشایر، گفت: قیمت گذاری گوشت قرمز توسط سازمان تنظیم بازار انجام می شود، اما با توجه به افزایش نرخ برخی نهاده‌های تولید نسبت به سال گذشته، قیمت گوشت قرمز تولیدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دارد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی تأمین شده و ۳۵۰ هزار تن دیگر نیز تا پایان سال خریداری و در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان امور عشایری ایران با اشاره به پرداخت مصوبه یک درصدی صندوق به زنجیره گوشت قرمز تولید عشایر، اظهارداشت: امسال ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به جامعه عشایری پرداخت می شود که برای مناطق کم برخوردار با نرخ ۱۰ درصد و برای مناطق برخوردار نرخ ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.

به گفته قندالی، بانک کشاورزی عاملیت پرداخت این تسهیلات را بر عهده می‌گیرد.

بهره مندی هشت هزار خانوار عشایری از آب بهداشتی در سال ۹۹

رییس سازمان امور عشایری درباره آبرسانی بهداشتی به خانوارهای عشایری تصریح کرد: سال گذشته با اجرای ۴۰۰ پروژه آبرسانی با اعتبار ۲۵۳ میلیارد تومان از اعتبارات بند یک تبصره چهار،   ۱۷ هزار خانوار از آب به صورت شبکه ای و بهداشتی برخوردار شدند.  

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه سال ۹۹ حدود هشت هزار خانوار دیگر عشایری از آب بهداشتی بهره مند می شوند، افزود: تلاش داریم طی دو سال، ۲۵ هزار خانوار عشایری از این منابع آبی بهداشتی برخوردار شوند که شاخص برخورداری جامعه عشایری از آب سالم به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.

برخورداری ۱۳ هزار خانوار از پنل های خورشیدی تا پایان امسال

قندالی در بخش سوخت رسانی به جامعه عشایری گفت: طبق توافق با وزارت نیرو تا دو ماه آینده پنل‌های خورشیدی برای ۱۳ هزار خانوار نصب می‌شود و در نظر داریم طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ هزار خانوار عشایری از انرژی پنل های خورشیدی بهره مند شوند.

تخصیص اینترنت به ۸۰ درصد خانواراهای عشایری 

رییس سازمان امور عشایری درباره تخصیص اینترنت به جامعه عشایری اظهارداشت: وزارت ارتباطات مکلف شده تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد خانوارهای عشایری به اینترنت مجهز شوند که بخشی از ان انجام شده است.

فوتی ناشی از کرونا در جامعه عشایری نداریم

قندالی درباره شیوع کرونا و درگیری جامعه عشایری با این ویروس، گفت: در غربالگری کرونا دو هزار  و ۲۱۶ نفر عشایر مشکوک به کرونا بودند که از این تعداد ۱۸۱ نفر به بیمارستان ها ارجاع داده شدند که از این تعداد  ۱۶۰ نفر درمان شدند.

وی با بیان اینکه طی این مدت در جامعه عشایری فوتی نداشته ایم، افزود: تنها دو نفر از جامعه عشایری در بیمارستان بستری شده‌اند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

ابراهیم خدایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی روسای دانشگاه ها برای برگزاری کنکور سراسری که در محل وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: با کمک نهاد سیاست گذاری مصلی ها و وزارت ورزش، بیش از ۱۰ مصلی بزرگ کشور و ۴۸ سالن ورزشی به تعداد حوزه های امتحانی کنکور افزوده شد.

وی  گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ حوزه امتحانی داشتیم و امسال این تعداد به بیش از سه هزار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در همه حوزه ها حداقل فاصله گذاری اجتماعی یک و هشت دهم متر است.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در این آزمون که روزهای ۲۹ مرداد تا اول شهریور در سه هزار و ۳۰۰ حوزه امتحانی برگزار می شود. ۵۸ درصد داوطلبان را زنان و ۴۲ درصد را مردان تشکیل می دهند

خدایی تصریح کرد: سازمان سنجش با کمک همه دستگاه های لشکری و کشوری می تواند این آزمون را برگزار کند.

به گفته وی، عوامل اجرایی کنکور از ۷۸ هزار نفر سال گذشته به ۱۷۵ هزار نفر در کنکور ۹۹ افزایش یافت.
کنکور سراسری در روزهای ۲۹ مرداد تا اول شهریور ماه در ۷۷۳ حوزه که افزایش می یابد و ۳۹۲ شهر با یک میلیون ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ داوطلب برگزار می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

به گزارش روز یکشنبه دانشگاه امیرکبیر، نشست فناوری در خدمت درمان اولین نشست مستقیم و بی واسطه میان مسئولان بیمارستان ها و شرکت های فناور در حوزه سلامت به شمار می رود.

هدف از برگزاری این نشست رفع نیازهای حوزه درمان با محوریت شرکت های دانش بنیان به خصوص در شرایط اپیدمی بیماری کرونا است.

در این رویداد بیمارستان ها به ارایه نقاط قابل ارتقا در خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و فناوران نیز به تشریح خدمات و محصولات خود در راستای برآورد سازی این نیازها می پردازند.

بر اساس این گزارش، در این رویداد هر نهاد درمانی فناوری های منتخب خود را به معاونت درمان معرفی می کند تا از این طریق همکاری آغاز شود.

نشست فناوری در خدمت درمان روز ۲۹ مردادماه به صورت آنلاین برگزار می شود. علاقه مندان به حضور در این رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی https://docs.google.com/forms/ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۰۰۰۴۶۳۷۰ تماس حاصل کنند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)