برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رشد ۵۸ درصدی قیمت لپه در خانواده حبوبات

گزارش روز یکشنبه ایرنا حاکی است، بر پایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت هرکیلوگرم لپه ( درجه یک) در بهمن ماه پارسال ۱۴۴ هزار و ۲۹۴ ریال بود و نسبت به دیماه که ۱۳۶ هزار و ۶۲۹ ریال بود، ۵.۶ درصد افزایش دارد، اما در مقایسه با قیمت هرکیلو گرم ۹۱ هزار و ۱۱۱ ریال در بهمن ۹۷ افزایش ۵۸.۴ درصدی دارد.

همچنین لوبیا قرمز از قرار هرکیلو گرم ۱۳۳ هزار و ۷۵۹ ریال در بهمن پارسال عرضه شد و نسبت به قیمت ۱۳۱ هزار و ۴۷۱ ریال دی ماه ۹۸ رشد ۱.۷ درصدی را نشان داد، ولی در مقایسه با بهمن ۹۷ که هرکیلو گرم ۹۸ هزار و ۸۶۶ ریال بود رشد ۳۵.۳ درصدی یافت.

علاوه براین قیمت هرکیلو گرم لوبیا چیتی در بهمن ماه سال گذشته ۱۵۰ هزار و ۷۲۶ ریال ثبت شد که نسبت به قیمت ۱۴۹ هزار و ۱۷۳ ریال دی ماه یک درصد افزایش داشت، اما در مقایسه با نرخ ۱۲۴ هزار و ۷۷۰ ریال بهمن ۹۷ رشد ۲۰.۸ درصدی را ثبت کرد.

عدس ( درجه یک) در این بررسی هرکیلو گرم ۹۸ هزار و ۸۸۶ ریال بهمن پارسال ارزش داشت و در مقایسه با نرخ ۹۴ هزار و ۴۵۲ ریال دی ماه ۹۸ رشد ۴.۷ درصدی را نشان داد، اما در مقایسه با بهمن ۹۷ که ۶۸ هزار و ۷۶۵ ریال بود، افزایش ۴۳.۸ درصدی داشت.

نخود (درجه یک) هم براساس آمار مورد بررسی در بهمن سال گذشته به قیمت هرکیلو گرم ۹۶ هزار و۴۵۹ ریال عرضه شد که نسبت به نرخ ۹۶ هزار و۸۷ ریال دیماه ۹۸ افزایش ۰.۴ درصدی داشت و در بهمن ۹۷ هم قیمت ۹۳ هزار و ۶۰۱ ریال به ازای هرکیلو گرم ثبت شده بود که ۳.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

  قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور منصوب شد

همچنین در خانواده غلات نیز، قیمت هرکیلو گرم جو خارجی ۱۷ هزار و ۴۶۵ ریال در بهمن ۹۸ ثبت شد و نسبت به ۱۷ هزار و ۴۹۱ ریال در دی ماه پارسال افت ۰.۲ درصدی یافت، اما در مقایسه با بهمن ۹۷ که هرکیلو گرم ۱۵ هزار و ۹۸۸ ریال بود رشد ۹.۲ درصدی دارد.

جو داخلی نیز در بهمن سال گذشته به هرکیلو گرم ۲۰ هزار و ۱۳۴ ریال رسید و در مقایسه با ۱۹ هزار و ۹۵۴ ریال دی ماه ۹۸ افزایش ۰.۹ درصدی دارد، ولی نسبت به نرخ ۱۷ هزار و ۹۰۳ ریال بهمن ۹۷ افزایش ۱۲.۵ درصدی دارد.

ذرت خارجی در بهمن ماه پارسال به قیمت ۱۷ هزار و ۷۴۱ ریال عرضه شد و نسبت به نرخ ۱۷ هزار و ۶۲۲ ریال دی ماه ۹۸ رشد ۰.۷ درصدی داشت، اما در مقایسه با ارزش ۱۵ هزار و ۷۷۰ ریال به ازای هر کیلو گرم در بهمن ۹۷ رشد ۱۲.۵ درصدی را نشان می دهد.

ذرت داخلی هم در بهمن ماه ۹۸ هرکیلو گرم ۱۷ هزار و ۶۹۲ ریال ارزش داشت و نسبت به نرخ ۱۷ هزار و ۶۹۶ ریال دیماه پارسال، تفاوت معناداری نداشت، اما در مقایسه با قیمت ۱۵ هزار و ۸۴۶ ریال بهمن ۹۷ رشد ۱۱.۷ درصدی را ثبت کرد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)