برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رشد اقتصادی کشورها به کدام سمت می‌رود؟

جهان، گرفتار بحرانی عظیم و عمیق شده که هیچ کشوری راه فراری از آن ندارد. کرونا، اقتصاد تمام کشورها را ویروسی کرده و پیش بینی می‌شود امسال اقتصاد جهان سه درصد کوچک شود. 

صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی اخیر خود، بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را بزرگترین رکود جهان از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ می‌داند. به روایت این نهاد پولی، ابعاد بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۰ بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که اکنون به چشم می‌آید. 

این نخستین بار است که تمام اقتصادهای جهان، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته هم‌زمان در رکودی عمیق فرورفته‌اند. 

جدول زیر، میزان رشد اقتصادی تمام بخش‌های جهان و برخی از بزرگترین کشورها را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی در همه‌جا منفی خواهد بود و اقتصاد تمام کشورها کوچک خواهد شد، به غیر از دو کشور؛ «چین» و «هند» تنها کشورهایی در جهان هستند که امسال اقتصادشان به ترتیب ۱.۲ و ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد. 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور