برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

با وجود تحریم‌های ظالمانه به ۱۲۸ کشور جهان صادرات داشتیم

به گزارش روز جمعه گمرک جمهوری اسلامی ایران، «مهدی میراشرفی» اظهار داشت: ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و به وزن ۱۶۹میلیون و۳۰۲ هزار تن بوده است.

وی افزود: از این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و۳۷۰ میلیون دلار سهم صادراتی ایران و۴۳ میلیارد و۷۳۷ میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.

میراشرفی اضافه کرد: در طی سال ۹۸ ایران  در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات واز ۱۱۲ کشور واردات کالا داشته است. به طوری‌که به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی و۱۲ کشور امریکایی صادرات وهمچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور آسیایی ۱۲ کشور امریکایی و۱۱ کشور در آفریقا واردات کالا داشته‌ایم.

او گفت: بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا وسپس اروپا وآفریقا هستند به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از ۵۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد تجارت خارجی کشور است.

میر اشرفی در ادامه افزود: میزان صادرات ایران به آسیا بیش از ۳۰میلیارد دلار ومیزان واردات ایران نیز از آسیا بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و۴هزارو ۳۰۰ دلار است.

همچنین میزان صادرات کشور به اروپا بیش از ۹میلیارد دلار ومیزان واردات از این قاره نیز ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که علی‌رغم تعدد شرکای افریقایی میزان صادرات کشور به افریقا  حدود۴۰۰ میلیون دلار و میزان واردات از افریقا نیز ۲۲ میلیون دلار است.

او خاطرنشان کرد: در نهایت میزان صادرات کشور به قاره امریکا ۱۳۰ میلیون و۷۵۶ هزارو۵۸۶ دلار ومیزان واردات از قاره امریکا نیز ۸۶۰ میلیون و۸۵ هزارو ۲۱۴ دلار است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بین شرکای آسیایی چین با ۹میلیارد و۴۶ میلیون و۴۹ هزارو۵۷۳ دلار وعراق با ۸میلیارد و۹۹۱ میلیون و۵۸۵ هزارو۹۱۰ دلاروهمچنین امارات متحد عربی با ۴میلیارد و۵۰۱ میلیون و۴۴۹ هزار ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.

  فائو ۵۰۰ هزار دلار جهت کنترل ملخ صحرایی به ایران اختصاص داد

میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش از ۱۱میلیارد و۲۰۶میلیون دلار، پس از آن امارات با ۸میلیارد و۹۱۲ میلیون و۶۴۸ هزارو ۶۸۲ دلار وهندوستان با بیش از سه میلیارد و۴۶۴ میلیون و۱۱۲ هزارو ۵۲۹ دلار بودند.

وی ادامه داد: درمیان کشورهای اروپایی نیز، ترکیه با ۵میلیارد و۴۶ میلیون و۴۹ هزارو۵۷۳ دلار وروسیه با ۴۵۷ میلیون و۶۳۴ هزارو۱۲۴ دلار وکشور آذربایجان با ۴۲۹ میلیون ۷۸۴ هزار و ۳۱۷ دلار اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آن‌که کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و۹۹۵ میلیون و۶۳۱ هزار و۹۶۳ دلار، آلمان با دو میلیارد و۱۰۳ میلیون و۱۹ هزارو۹۳۷ دلارو روسیه با یک میلیارد و۱۷۰ میلیون و۸۰۹ هزارو ۶۲ دلار داشته است.

رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با ۱۰۵میلیون و۷۲۳ هزارو۱۳۵ دلار و پس از آن به کانادا با حدود ۱۹ میلیون دلار وونزوئلا با بیش از یک میلیون و۱۸۴ هزارو ۸۳۲ دلار است.

همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و۵۷۳ هزارو۶۹۶ دلار وبعد از آن آرژانتین با ۵۵۵میلیون و۵۷۳ هزارو۶۹۶ دلار ودر نهایت کانادا با بیش از ۵۲ میلیون و۱۰۲ هزارو۴۲۳ دلار بوده است.

وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال ۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزارو۹۵۸ دلار به موزامبیک، ۶۲ میلیون ۹۱۷ هزار و ۶۸۵ دلار به سودان و۵۲ میلیون و۲۵۶ هزار و ۱۶۳ دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده و همچنین به میزان ۶ میلیون ۳۶۹ هزارو۷۸۷ دلار ازکشور کنیا، پنج میلیون و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دلار از اتیوپی وبیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۷۴ دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)