برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

دستیابی به ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد فناورانه با برنامه جهش تجارت فناوری

مهدی صفاری نیا امروز — یکشنبه – در مراسم اجرایی شدن برنامه تجارت فناوری که با حضور ۵۰ کارگزار فناوری به صورت آنلاین در پاک فناوری پردیس برگزار شد، درمورد تدوین این برنامه برای کارگزاران و بروکرهای فناوری اظهارداشت: امیدواریم امسال با فعالیت ها و حمایت هایی که صورت گرفته است،   شاهد حجم قابل قبولی از فروش فناورانه در کشور توسط کارگزاران فناوری و دست یابی به حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان فروش فناورانه توسط این گروه باشیم.

وی افزود: چند سالی است که در شبکه ملی فن بازار، فعالیت کارگزارهای فناوری را در جهت توسعه فناوری در کشورشروع کرده ایم، امروز با اجرای این برنامه کارگزارهای فناوری نقشی متفاوت خواهند داشت.

رییس پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: برنامه ای که امروز ابلاغ و اجرایی می شود برنامه ای برای توسعه بازار محصولات فناوری دانش بنیان ها است و پایه و اساس این برنامه را فعالیت های کارگزاران توسعه فناوری تشکیل می دهد.

صفاری نیا ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل جایگاه و حمایت هایی برای کارگزاران فناوری در کشور مشخص شده است، شرایطی فراهم شده که کارگزاران نیز در صورت تایید صلاحیت از کارگروه تشخیص صلاحیت دانش بنیان ها می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانش بنیان ها استفاده کنند.

وی همچنین گفت: در این برنامه سعی شده که کارگزاران فناوری نیز بتوانند از امکانات حداکثری کشور در جهت توسعه فناوری استفاده کنند و به شرکت های دانش بنیان در تولید محصولات بومی کمک کنند.

وی یادآور شد: شبکه ملی فن بازار چند سالی است که در کشور رشد کرده است، امسال حمایت هایی از سوی دولت در نظر گرفته شده تا این شبکه پویاتر حرکت کند.

  خسارت ۵۳۰۰ میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری

رییس پارک فناوری پردیس افزود:برای فروش ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه فناوری توسط کارگزارها ودستیابی به این جهش، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت سازی انعقاد قرارداد  فناوری انجام شود.

صفاری نیا تصریح کرد: در این زمینه دو شبکه یکی شبکه تامین مواد اولیه برای تولید دانش بنیان و دیگری شبکه توزیع و فروش بسیار نقش دارند که در این زمینه برای تامین مواد اولیه باید از ظرفیت شهرک های صنعتی استفاده شود و برای فروش نیز باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور آگاه بوده و آن را به سایرین معرفی کرد.

وی گفت: در این برنامه با پیگیری های انجام شده توسط شبکه فن بازار ملی ایران و صندوق توسعه فناوری های نوین، کارگزاران می توانند از ظرفیت های صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)