برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

طرح‌های نوآورانه برای جذب سرمایه‌گذار شناسایی می‌شوند

به گزارش روز شنبه پارک فناوری پردیس، اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی این مجموعه در راستای اهداف سازمانی خود درجهت تامین نیازهای سرمایه‌ای شرکت‌ ها برای طرح‌های دارای ظرفیت جهت معرفی به سرمایه گذار فراخوان داده است .

شناسایی، آماده سازی، راهنمایی، معرفی سرمایه‌گذار و راهبری جلسات سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که برای تحقق این امر برنامه‌ریزی شده است.

بر این اساس پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای تولید محتوای مورد نیاز سرمایه‌گذاران (طرح توجیهی کسب وکار، مطالعات اقتصادی طرح) کمک‌های آموزشی عرضه می‌کند، همچنین امکان حضور در رویداد معرفی طرح به سرمایه‌گذاران با عنوان تکنووست (Technovest)، معرفی طرح‌ها به سرمایه‌گذاران، ایجاد بستر مذاکره با سرمایه‌گذاران و مدیریت و راهبری جلسات مذاکره و ارائه مشاوره جهت برقراری ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران برخی از خدمات قابل ارائه در این طرح هستند.

شرکت‌های متقاضی برای همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح خود را به دبیرخانه راهبری فرآیند جذب سرمایه  به آدرس [email protected] ارسال کنند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  استقبال پلیس از ایده های نوآورانه در پیشگیری از جرم