برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

اجرای طرح‌های پژوهشی حوزه علوم شناختی برپایه نیاز جامعه

به گزارش روز چهارشنبه ستاد توسعه علوم و فناوری های علوم شناختی، حسین عزیزی با بیان اینکه فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه علوم شناختی نیازمحور برنامه‌ریزی می شود، گفت: دستیابی به خدمات و فن آوری های شناختی از اهداف اصلی حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی است.
وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای ایجاد زیر ساخت و تامین ابزارها و تجهیزات لازم برای اجرای طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی، خاطر نشان کرد: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز یکی از مراکز مهم و معتبر برای اجرای فعالیت های پژوهشی و تخصصی در حوزه شناختی در کشور محسوب می شود. این زیرساخت با ارزش با تلاش و پیگیری های ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی فعالیت خود را آغاز کرده است.
این کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم شناختی افزود: با حمایت این ستاد و در قالب فراخوان طرح های پژوهشی بیش از یکصد و چهل آزمایشگاه در مراکز علمی، آموزشی و تخصصی برای فعالیت های تحقیقاتی اساتید و محققان حوزه علوم شناختی ایجاد و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: در نتیجه ۱۲ دور فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه علوم شناختی، از میان بیش از یکهزار طرح های پیشنهادی ارایه شده از سوی محققان و پژوهشگران، بیش از ۲۴۰ طرح در بخش ها و زمینه های مختلف شناختی مورد بررسی، داوری و تصویب قرار گرفت که از این تعداد تا کنون افزون بر ۹۰ طرح با موفقیت به پایان رسیده است.
عزیزی گفت: در فراخوان طرح های پژوهشی، طرح هایی در حوزه های روانشناسی شناختی، بازتوانی شناختی، علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی، آموزش و پرورش شناختی، زبانشناسی شناختی و نیز مدل سازی شناختی توسط محققان و اساتید جهت بررسی و بهره مندی از چترهای حمایتی به ستاد علوم شناختی ارسال شد.
کارشناس ارشد ستاد علوم شناختی یادآور شد: ستاد توسعه علوم شناختی تلاش می کند با حمایت از طرح های پژوهشی زمینه ترویج دانش علوم شناختی هرچه بیشتر فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های شناختی‌ گسترش یابد و از سوی دیگر با حمایت از طرح های پژوهشی، فرصت ها و بسترهای لازم  برای رفع نیازهای شناختی در کشور مهیا شود.
عزیزی با بیان اینکه با رویکردهای شناختی می توان تغییرات بزرگی در جامعه ایجاد و با بهره گیری از دانش و تخصص محققان و اساتید در تامین نیازهای نوین فن آوری و خدمات شناختی به خودکفایی دست یافت، خاطر نشان کرد: برای ارتقای علوم شناختی در سطح جامعه، درحال حاضر افزون بر یکهزار محقق، استاد و متخصص در پنجاه مرکز علمی در استان های کشور با ستاد توسعه علوم شناختی برای گسترش این حوزه همکاری و مشارکت دارند.

  بهداشت فردی مهمترین فاکتور برای شکستن زنجیره انتقال کرونا است

وی گفت: در حال حاضر طرح های پژوهشی در حوزه روانسنجی، پرورش شناختی و نیز کاربرد سلول های بنیادی در حوزه علوم شناختی در حال اجرا است.
عزیزی یادآور شد: ستاد توسعه علوم و فن آوری شناختی به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه علوم شناختی، سیزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در خرداد سال ۱۳۹۹ را با تمرکز بر مسائل شناختی فراگیر جامعه به طرح های دسته «ج» اختصاص داده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)