برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

سهمیه‌ها در کنکور ۹۹ تغییر نمی‌کند


سهمیه‌ها در کنکور ۹۹ تغییر نمی‌کند
منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  جایزه اول کیهان‌شناسی بوچالتر ۲۰۱۹ به دو محقق ایرانی رسید