برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

دستاورد پژوهشگر دانشگاه اراک به عنوان طرح برگزیده کشوری معرفی شد

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دانشگاه اراک، این طرح که در خصوص مدل‌سازی تاثیر خروج هیترهای فشارقوی بر تولید واحدها با ارایه نرم افزار مرتبط نیروگاه شازند است و به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور معرفی شد.

«علیرضا مصطفوی» عضو هیات علمی دانشگاه اراک در خصوص این طرح گفت: برای بررسی تمامی نکات فنی و اقتصادی حذف هیترها از چرخه کار نیروگاه های بخار، به گونه‌ای که آب تغذیه فقط توسط هیترهای فشار پایین و مقداری هم در دیاریتور پیش گرم شود، نیاز است در ابتدا سیکل به صورت تحلیل‌های ترمودینامیکی و بدون در نظر گرفتن هیترهای آب تغذیه مدل‌سازی شده و کاهش توان خالص در حالت بدون هیتر و کارکرد معمول بویلر، ارزیابی شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعد باید بویلر به صورت دقیق مدل شود و در آخر بیشینه بار بویلر که متناظر با بیشینه توان خروجی کل سیکل است، برآورد شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک خاطرنشان کرد: مدل سازی بویلر و دیگر تجهیزات نیروگاه برای دستیابی به بیشینه بار مجاز بویلر و مقایسه نتایج در حالات مختلف از دستاوردهای ویژه این طرح برگزیده است.

 دانشگاه اراک با ۱۱۵ رشته تحصیلی دارای ۳۰۰ عضو هیات علمی است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  جایگاه بهتری برای طب سنتی در نظام سلامت قائل شویم