برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جمعیت کشور به سرعت به سمت پیری است

به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳۰ اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

دکتر محمد اسماعیل اکبری به مناسبت روز ملی جمعیت در  گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۷۰ هزار تولد نوزاد در کشور نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از بک درصد رسیده است.
وی با یادآوری این که نرخ رشد بسیار پایین است، افزود: ما از سطح جانشینی جمعیت پایین تر هستیم و با ادامه این روند قادر به حفظ جمعیت جوان کشور نیستیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در یک سال گذشته به سختی برخی دستورالعمل های ضد جمعیتی در وزارت بهداشت را تغییر دادیم تا شاهد افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور باشیم.
اکبری نسل جوان را موتور محرک، پیشرفت و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: کشور به دلیل حضور نسل جوان در عرصه های مختلف از جمله علمی، با توانمندی بسیار به پیش می رود و بنابراین بر مشکلات فائق می شویم.

مولفه های ساختار جمعیتی  کشور در حال تغییر است
رییس انجمن آموزش پزشکی ایران با یادآوری این که مولفه های ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است، ادامه داد: در حال حاضر هم ساختار جمعیتی بهم خورده و هم جمعیت ایران در حال کم شدن است.
اکبری افزود: در کشور سه گروه جمعیتی وجود داردکه شامل گروه جمعیتی کمتر از ۱۵ سال (جمعیت پایه)، گروه جمعیتی ۱۵ تا ۶۵ سال (جمعیت مولد) و گروه جمعیتی بالاتر از ۶۵ سال (سالمندان) است که این نسبت ها نباید تغییر پیدا کند.
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین گفت: نسبت سالمند باید کمتر از ۱۰ درصد جامعه باشد و گروه مولد هم باید حدود ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل دهد تا بتواند چرخ اقتصاد را بچرخاند. گروه پایه هم باید حدود ۲۰ درصد باشد تا همیشه بنیان و ساختار جمعیتی کشور حفظ شود.
وی ادامه داد: نسبت سالمندی در کشور افزایش یافته به این معنی که طی سال گذشته  ۱۷۰ هزار نوزاد کمتری به دنیا آمده است.

  تشریح برنامه‌های همزیستی گردشگری با کرونا

شاخص ها برای فرزندآوری باید تغییر کند
وی با یادآوری اینکه شاخص ها برای فرزندآوری باید تغییر کند، گفت: جمعیت مبنای توسعه اقتصادی است و به همین دلیل مهم، کسانی که بچه بیشتری به دنیا می آورند باید حمایت شوند و بسیاری از کشورها این کار را انجام می دهند به طور مثال فرانسوی ها پنج درصد تولید ناخالص خود را برای فرزندآوری هزینه می کنند.
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که ما باید در این زمینه مطالبه گری کنیم، افزود: دستگاه های حکومتی و حاکمیتی در مورد جمعیت که مهم ترین مساله کشور است باید اقدامات جدی تری انجام دهند و خانواده هایی که فرزند بیشتر می آورند را مورد حمایت جدی قرار دهند.
اکبری، مشکل اصلی کاهش فرزندآوری را سبک نادرست زندگی اعلام کرد و گفت: سبک زندگی ما باید تغییر پیدا کند تا جوانان به سمت ازدواج و فرزندآوری حرکت کنند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)