برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بهسازی و پویایی ۵۷۲۰ شرکت تعاونی طی دو سال گذشته

به گزارش روز پنجشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  حسین شیرزاد افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان تعاون روستایی ترویج تعاونگری، آموزش و توانمندسازی ارکان و کارکنان شبکه تعاونی ها و اتحادیه ها و کارکنان سازمان است.

وی اظهارداشت: مدیریت فرآیند تاسیس و تشکیل و اخذ ثبت تعاونیها و اتحادیه ها، برگزاری مجامع، نظارت برتعیین هیات مدیره و مدیر عامل، نظارت بر اجرای مصوبات مجامع، نظام بخشی جهت اعمال قانون شرکتهای تعاونی، اساسنامه مصوب تعاونیها و اتحادیه های متبوع، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مصوب هیات مدیره سازمان، الگوسازی و در نهایت ارزیابی و ارزشیابی وپایش مستمر و سالانه پنج هزار و ۷۲۰ شرکت تعاونی و اتحادیه های سراسر کشور را بر عهده دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای بسترسازی مناسب دستیابی بیش از پیش به اهداف خود در جهت بازسازی و بهسازی کیفی شبکه و همچنین تعمیق اثربخشی و کار آمدسازی فعالیت ها و وظایف محوله، در طی دو سال گذشته اقدامات شایان توجهی در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین، در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان، در جهت فعال سازی و برنامه پذیر کردن موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه به سرانجام رسانده است.

شیرزاد درباره مهم‌ترین اقدامات این سازمان گفت: در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین، در طول نه ماهه گذشته در جهت نهاد سازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاست ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصص برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کارگروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین پنج اساسنامه شامل اساسنامه های ماهیان سردابی، دام سبک، دانه های روغنی، محصولات حبوبات، گیاهان دارویی و تصویب و ابلاغ آن به استان ها، با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از ۶۷۸ شرکت تعاونی محصولی را در استان ها سازماندهی و تشکیل دهد.

وی ادامه داد: در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان نیز در جهت احیاء ماده ۱۲۰ قانون شرکت های تعاونی و ۷ اساسنامه سازمان و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، موضوع تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال که در گذشته مغفول مانده بود برای اولین بار در طول فعالیت سازمان از طرف این سازمان بعد از بررسی کارشناسی و تشکیل کمیته ای تخصصی طرح ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف این گونه از تعاونی ها در سطح شبکه ارائه شد.

به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در جهت اجرایی کردن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان تصویب و به استانها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: براین اساس با واکاوی و بررسی همه شرکت ها و تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی تعداد ۹۲۱ تعاونی غیرفعال در راستای اجرایی کردن فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی حوزه عمل سازمان شناسایی شد که مقرر شد در یک دوره سه ساله مورد ساماندهی و تعیین تکلیف قرار گیرد.

شیرزاد با اعلام اینکه در سال جاری به عنوان سال پایه تعداد ۳۰۷ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها در حال انجام است، درباره اقدامات در حوزه فعال سازی و برنامه پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه های موجود، در این زمینه برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، ازطرف این دفتر دستورالعمل برنامه پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه ها تهیه و به استانها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: براین اساس همه مدیران عامل مجاب هستند در ظرف زمانی سه ساله دوره مدیران عامل خود برنامه اقدامات خود را جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی شرکت یا اتحادیه تحت مدیریت خود تهیه و در هیات مدیره تصویب و یک نسخه را به مدیریت تعاون روستایی استان ارسال کنند، در این زمینه در طی دو سال گذشته تعداد ۱۴۶۶مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و ارائه کردند که این برنامه ها در بروشور چاپ و مستند سازی شد، گفت: همچنین برای اولین بار در طول فعالیت سازمان و در یک اقدام جدید برای فعال سازی و ایجاد بستر ساختاری بررسی مستمر مسائل و چالشهای شبکه، ارائه راهکارها، مکانیسم ها، خط مشی ها و اقدامات مقتضی برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در مقابل ساختار های برون شبکه ای، طرح تشکیل شورای هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تدوین و در هیات مدیره سازمان تصویب و این ساختار شکل اجرایی و فعال به خود گرفت.

  ۱۰۰ صنعتگر کرمانی آموزش قلم زنی روی مس را فرا گرفتند

معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره حوزه باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد به عنوان چهارمین حوزه مورد بررسی، توضیح داد: برای اولین بار در طول فعالیت سازمان موضوع ممیزی صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت عنوان(آیین نامه تشخیص صلاحیت نامزدهای برای احراز سمت مدیر عامل، هیات مدیره و بازرس اتحادیها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان) در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررسی های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، در این زمینه به منظور توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم ۵۱ قانون شرکت های تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها ابلاغ شد.

وی افزود: همچنین در این زمینه جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش شبکه، ضمن بهره گیری از نرم افزارها و IT برای ایجاد شفافیت فرایند انتخابات، ۹ دستورالعمل و یک هزارو ۱۹۱ نامه هدایتی تدوین و به استان ها ارسال شد. بر این اساس در گام اول در طی دو سال گذشته تعداد ۶۲۱۰ مجامع برنامه ریزی و به لحاظ دستورالعمل های جدید با موفقیت برگزار شد.

شیرزاد اظهار داشت: همچنین در حوزه وظایف پایش، نظارتی و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان نیز برای اجرایی کردن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در دو گذشته با تشکیل کمیته های تخصص متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی تعاونی ها به کلیه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیت ها تحولی و نوآورانه) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

وی گفت: در این زمینه آئین نامه جدید نظارت بر فرآیند شبکه تعاونی ها و تشکل ها تهیه و در دستور کار تصویب هیات مدیره قرار گرفت. از طرفی در انجام وظایف نظارتی برای تطبیق فرآیند فعالیت های تشکیل مجامع و انتخاب مدیران عامل و بررسی وضعیت ارکان و کارکنان کلیه اتحادیه های استانی و ملی، فرم ها و پرسشنامه های استحصال اطلاعات، در موضوعات تطبیق وضعیت رعایت مقررات، وضعیت کارکردی وضعیت جمعیت شناختی تدوین و به صورت میدانی تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آنها جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مدیران ستادی و مدیران استانی ارائه شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: همچنین به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تسریع در جمع آوری اطلاعات و بروز رسانی فرآیند اجرایی ارزشیابی تعاونی ها و اتحادیه ها و تاکید بر استفاده حداکثری از پتانسیل سامانه جامع آماری سازمان بستر لازم برای اجرای طرح ارزشیابی تعاونی ها از طریق سامانه با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع فراهم شده و برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، طرح ارزشیابی عملکرد تعاونی ها و اتحادیه ها در سال ۹۸ با استفاده از سامانه جامع آماری انجام شد.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)