برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ثبت ۵۸ هزار پایان‌نامه، رساله و پروپوزال در ایرانداک

بر پایه گزارش عملکرد تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در ۶ ‌ماهه دوم سال گذشته، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد.

بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت، ۵۵۴ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته، عضو سامانه همانندجو شده اند. 

بر اساس تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوبِ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوبِ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران، همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند.

این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ در همانندجویی و ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا(پایان نامه و رساله)، پیشنهاده(پروپوزال) و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۰۰ هزار پارسا و بیش از ۲۴۰ هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود.

سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. بر این اساس، در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸، پیرامون ۳۰ هزار استاد و نزدیک به ۸۴ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۵۵۴ دانشگاه، نزدیک به ۸۰ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

  پلاسمادرمانی باید در مراحل اولیه بیماری کرونا انجام شود

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته در همانندجویی پارسا، پیشنهاده و مقاله بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.

ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می شود و با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت به پایان می‌رسد.

در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در کل ۴۰۱ دانشگاه، بیش از ۳۳ هزار پارسا و ۳۲۶ دانشگاه، بیش از ۲۵ هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)