برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی منصوب شد

به  گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی کاظم خاوازی، «جانعلی بهزادنسب» به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و به موجب این حکم جنابعالی به عنوان عضو موظف، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت چهار سال منصوب می شوید.

پیش از این سید عبدالکریم رضوی اردکانی به عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی فعالیت داشت.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  مرکز تحقیقات حقوق زنان و خانواده دانشگاه آزاد دامغان افتتاح شد