برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شرایط پذیرش دانشجویان پزشکی و داروسازی خارج از کشور

بر اساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، این دانشگاه از بین دانشجویان ایرانی واجد شرایط متقاضی انتقال از خارج کشور رشته‌های پزشکی و داروسازی و رشته های علوم توانبخشی دانشجو می پذیرد.

طبق این اطلاعیه، دانشجویان پس از بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم برای مصاحبه به پردیس بین‌الملل معرفی می شوند و پذیرفته شدن آنها منوط به موفقیت در مصاحبه علمی خواهد بود.

به گزارش روز سه شنبه معاونت فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که “معرفی نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”، ” معدل کل دیپلم بالای ۱۶”، “معدل کتبی دیپلم بالای ۱۶”، معدل کل پیش دانشگاهی بالای ۱۶” از جمله شرایط پذیرش این دانشجویان برای انجام مصاحبه علمی است. همچنین مجموع کل سه معدل باید بالای ۵۰ باشد.

براساس این اطلاعیه متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اول تا ۳۱ تیرماه سال جاری به ستاد مرکزی- طبقه دوم- اداره پذیرش و ثبت نام- اتاق ۲۱۳ مراجعه کنند. به درخواست های خارج از این محدوده زمانی ترتیب اثر داده نخواهدشد.

بر اساس مصوبه نامه شماره ۷۷۱۰/۵۲۱/د مورخ ۹۷/۸/۲۷ وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی دانشجویان مذکر مشمول نظام وظیفه چنانچه بیش از یک سال تحصیلی درخارج از کشور تحصیل کرده اند حائز شرایط ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیستند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  مهلت انتخاب محل آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد