برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پلاک‌گذاری دام همچنان با کندی انجام می‌شود


پلاک‌گذاری دام همچنان با کندی انجام می‌شود
منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  سامانه تشخیص از راه دور آلاینده‌های نفتی در ایران تولید شد