برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تجارت خارجی ایران با اوراسیا به ۲.۱ میلیارد دلار رسید

به گزارش گمرک ایران، «سید روح الله لطیفی» تصریح کرد: از کل تجارت ایران با اوراسیا بیش ازیک میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار مربوط به واردات و حدود ۵۸۴ میلیون دلار آن صادرات است .

به گفته وی ۵۳درصد کل تجارت طرفین بر اساس معافیت و تخفیفات موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بوده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اظهار داشت: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب، فدراسیون روسیه با بیش از ۵۳ درصد ، ارمنستان با ۲۳ درصد، قزاقستان ۱۶ درصد وقرقیزستان با کمتر از ۱.۵ درصد  است اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا را شامل هستند. همچنین  کشورمان بیشترین میزان واردات از حیث ارزش را به ترتیب از روسیه با بیش از ۷۸.۵ درصد ،  قزاقستان با بیش از ۱۸درصد، روسیه سفید۲ درصد ودو کشور ارمنستان و قرقیزستان نیز سهمی کمتر از یک درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

لطیفی درباره کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا گفت : از بین بیست قلم اصلی صادراتی ایران به اوراسیا سیب تازه با ۱۴.۵ درصد،پسته تازه وخشک با ۱۱.۹ درصد، گاز طبیعی با ۸.۱ درصد ، کیوی تازه با ۷.۲ درصد وانگور خشک با ۳درصد دارای بیشترین سهم هستند .

وی همچنین در زمینه واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح کرد: عمده کالاهای وارداتی از این اتحادیه، کالاهای اساسی و نهاده های دامی را شامل می شود ، از بیست قلم اصلی کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، جو با حدود ۲۷ درصد، فرآورده‌های گندم با ۲۴ درصد، ذرت دامی با ۱۷.۵ درصد، روغن دانه آفتاب‌گردان با بیش از ۱۱ درصد ولاشه گوشت بره با ۳.۵ درصد بیشترین کالاهای وارداتی از اوراسیا هستند .

  کیت ایرانی آزمایش تشخیصی سریع کرونا ساخته شد

این مقام گمرک ایران افزود: در خصوص کالاهای صادارتی با تعرفه ترجیحی، پسته اعم از تازه و خشک با سهم ۴۳.۷ درصد، کیوی تازه با بیش از ۴ درصد، انگور خشک با بیش از ۱.۸ درصدرا از مجموع کالاهای صادراتی بر اساس این موافقت نامه را به خود اختصاص دادند. ضمن آنکه در خصوص کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی ، جو به استثنای بذر با حدود ۴۲ درصد، ذرت دامی با ۲۸ درصد ، روغن دانه آفتاب گردان با حدود ۱۸ درصد، ولاشه گوشت گوسفند با ۴.۷ درصد بیشترین کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی هستند .

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)