برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

نقش موثر استارتاپ‌ها در هوشمندسازی بخش کشاورزی

به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «کاظم خاوازی» با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود بر نقش موثر استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است: استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی، نقش بسزایی دارند، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی کشور دست یاری و همراهی شان را می فشارم.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  ۹۵ درصد علت آتش سوزی مراتع و جنگل ها عامل انسانی است