برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تولید ۵ هزار لیتر آب شیرین در روز از پسماند صنایع

به گزارش روز چارشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای آب شیرین روش‌های نمک‌زدایی از آب مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا طرحی فناورانه با عنوان نمک زدایی با استفاده از دورریز حرارتی در ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت، طرحی فناورانه تا با فناوری بومی بتوانیم آب شیرین تولید کنیم.

اسمز معکوس و استفاده از سیستم‌های حرارتی برای نمک ­زدایی آب روش های مرسوم هستند. روش استفاده شده در این طرح جزو روش‌های حرارتی محسوب می‌شود، پس در آن نیاز به یک منبع حرارتی است. در روش حرارتی آب به بخار تبدیل می‌شود و تغییر فاز می‌دهد البته دسته‌ای از روش‌های حرارتی دما پایین هستند، در این روش‌ها منبع حرارتی بخار نیست، بلکه می‌تواند مایعی داغ باشد و از این منبع حرارتی برای نمک زدایی آب استفاده کرد، آب انرژی این منبع حرارتی را دریافت می‌کند و تبخیر می‌شود، در صنایعی مانند پتروشیمی جریانات داغ وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان منبع حرارتی استفاده کرد.

در این طرح مایعات با دمای ۵۰ تا ۹۵ درجه سانتیگراد که دورریز هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند، از آنجا که جریانات دورریز دمای پایینی دارند، پس در صنایع دارای اهمیت نیست و با این جریان حرارتی دورریز کم دما در فاز مایع از انرژی که برای صنایع اهمیتی ندارد آب تولید می شود، پس به نوعی بازیافت انرژی از این منابع انجام می‌گیرد.

بیش از ۹۰ درصد کار ساخت سیستم به اتمام رسیده است و با استفاده از طرح الگویی در دست ساخت توانایی تولید ۵ هزار لیتر آب شیرین در روز وجود دارد و برای هر صنعتی که دورریز حرارتی کم داشته باشد، کاربردی است. آب تولیدشده توسط این سیستم نیز از نظر کیفی دارای قابلیت مصرف در صنعت و شرب است.

  تامین ارز نهاده های کشاورزی از محل صادرات محصولات گلخانه ای

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)