برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رشد ۷.۳ درصدی نرخ تورم کالاهای وارداتی

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده می‌­شود.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ۲۴۰ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٢٢٠.٧ درصد) ١٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و چوب پنبه » (۴.۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک و عکاسی» (٣٨٣.٩ درصد) است.

تورم فصلی

نرخ تورم قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ۴۶.۹ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٣٨.٧ درصد) حدود ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم  قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نیز در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٦.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٨ (برابر با ١٤.٣ درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به دو گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» و «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها» و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی» (٧٤.٩ درصد) است.

  ۲ برابر شدن فعالیت شبکه فن بازار تا پایان دولت دوازدهم 

تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶۷.۸ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٢٥٠.٣ درصد) حدود ١٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦١.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز سال ١٣٩٨ (برابر با ٥٥.٥ درصد) ٦.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به دو گروه «پوست خام، چرم، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد» و «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه گرانبها» و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «محصولات نباتی» (٤٧٥.٤ درصد) است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)