برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها به پایان رسید

زاهد شفیعی گفت: براساس تکلیف قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بند (ب) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، برای تدوین طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مطالعات این طرح را با استفاده از ظرفیت کارشناسان داخلی و همکاری مراکز علمی دانشگاهی در قالب چهارچوب سیاستگذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری تهیه و جهت سیر مراحل تصویب کرده است.

وی افزود: از جمله ویژگی‌های مهم این طرح، حفظ جایگاه گردشگری پایدار از طریق ارتباط و تعامل با ذینفعان و جوامع میزبان در هنگام تدوین و اجرای طرح‌های توسعه در مناطق طبیعی ساحلی و جنگلی و تعیین نقش و وظایف هر کدام از دستگاه‌ها برای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها با رعایت اصول توسعه پایداری است.

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری گفت: انتظار می‌رود اجرای موفق طرح فوق دستیابی به اهدافی نظیر تدوین سیاست‌های یکپارچه گردشگری با رعایت اصل پایداری در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و کارکردهای سواحل و جنگل‌ها، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در کشور در اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای گردشگری جنگل‌ها و سواحل، حفظ و احیای منابع طبیعی و اتخاذ سازوکارهای بهره‌برداری بهینه از زیست‌بوم گردشگری پایدار را میسر کند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  ساخت رایانه زیستی با رشته‌های دی ان ای