برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

صدور ۹۵ گواهینامه نانومقیاس در سال گذشته برای محصولات ایرانی

به گزارش روز سه شنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،  واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو با هدف ایجاد شفافیت بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات فناوری نانو، با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل‌گرفت و مأموریت آن ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصولات مورد تأییداست.   

عملکرد این واحد نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۸۵ درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری‌نانو ارجاع شد که از این درخواست‌ها، ۸۳ مورد جهت تکمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد ۲۲۹ محصول به دلیل ارایه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش‌شده و به مرحله بعد راه یافتند، تعداد ۷۳ مورد از محصولات هم به دلیل ارایه نکردن حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.

از میان محصولات پذیرش شده در سال ۱۳۹۸، پس از بازدید و نمونه‌برداری از خط تولید، انجام آزمون‌های مقیاس و کارایی و بررسی نتایج در واحد، تعداد ۷۷ محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و ۵۰ محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند.

ارزیابی تعدادی از محصولات از اواخر سال ۱۳۹۷ شروع شده بود که در سال ۱۳۹۸ به اتمام رسید، از این رو، تعداد ۱۸ گواهینامه نانومقیاس و ۲۲ گواهینامه آزمایشی نیز به آمار سال ۱۳۹۸ اضافه شد، در مجموع، ۹۵ گواهینامه نانومقیاس و ۷۲ گواهینامه آزمایشی در این سال صادر شده است،  بررسی ۹ محصول نیز به دلایلی نظیر عدم‌امکان تولید محصول، فقدان هماهنگی برای بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرآیند ارزیابی متوقف شده است.

  عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع فوق متراکم تکثیر پرورش آبزیان کشور در گتوند آغاز شد

بر اساس این گزارش فعالیت این واحد در سال ۹۸ به شرح زیر است:

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)