برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کشت و فرآوری زیره در روستاهای خواف توسط دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

به گزارش روز سه شنبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حدود بیست هکتار از زمین‌های روستاهای خواف توسط دانشجویان و  داود فدایی و کاوه سیروس  اساتید این دانشگاه با هزینه هر هکتار یک میلیون تومان برای کاشت، داشت و برداشت سرمایه‌گذاری شد. از این محصولات ۴ نوع فرآوری صورت می‌گیرد که ارزش افزوده بیش از ۲۰ برابر در بازار ایجاد خواهد کرد.
دانشجویان این دانشگاه حدود ۲۰ هکتار از زمین‌های روستاهای خواف را به زیر کشت زیره بردند که محصولات آنها به زودی به بازار عرضه خواهد شد.
هدف از اعزام این گروه از دانشجویان به روستاهای خواف ایجاد اقتصاد هوشمند دانشی، ایجاد استقلال پایدار در راستای توسعه پایدار روستایی کشور، بررسی پتانسیل‌های هر روستا و یافتن فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی هر روستا، تدوین مدل کسب و کار در روستاها و تامین سرمایه برای راه اندازی اشتغال از طریق مشارکت جمعی است.
مدیریت و هماهنگی این سفر توسط سازمان مردم نهاد نت حامی که متشکل از اساتید دانشگاهی است، صورت گرفت.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

   فاز دوم تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری آغاز شد