برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

خورشیدگرفتگی جزیی در اولین روز از تابستان ایران رخ می‌دهد

به گزارش روز چهارشنبه از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،این خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی است، اما در ایران به صورت جزیی دیده می شود،این خورشیدگرفتگی در آفریقا بجز بخشی از غرب آن، جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزیی و در بخشی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عربستان سعودی، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت حلقوی قابل مشاهده است.

بیشینه پوشیدگی این گرفتگی جزیی در شرق آسیا رخ می دهد که در شمال هند، ماه حدود ٩٩ درصد از قرص خورشید را می پوشاند، در تهران، گرفتگی در ساعت ٩ و ٥ دقیقه شروع می شود و در ساعت ١٠ و ١٦ دقیقه به بیشترین مقدار خود می رسد که در این حالت ماه ٤٨ درصد از قرص خورشید را می پوشاند، این گرفتگی در ساعت ١١ و ٣٨ دقیقه در تهران پایان می یابد.

زمان و حداکثر میزان پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است و به شرح زیر است: 

خورشیدگرفتگی درمناطق جنوب شرق ایران نسبت به دیگر مناطق کشور طولانی تر است و بخش بزرگتری از قرص خورشید پوشیده می شود، حداکثر گرفتگی با پوشیدگی ٩٧ درصد است که در پسابندر رخ می دهد.

طبق این گزارش، توجه به این نکته لازم است که مشاهده خورشید گرفتگی بدون استفاده از ابزار و صافی های مناسب به بینایی آسیب می رساند.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  برگزاری آزمون دکتری تخصصی به تیرماه موکول شد