برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کشف اولین انفجار سریع رادیویی در کهکشان راه شیری  

به گزارش پایگاه اینترنتی انگجت، انفجارهای رادیویی سریع در کیهان دیگر بسیار اسرار آمیز نخواهند بود؛ چرا که ستاره شناسان موفق شده‌اند اولین انفجار سریع رادیویی را در کهکشان راه شیری کشف کنند. منشاء این انفجار یک ستاره مغناطیسی یا مگنتار به نام SGR ۱۹۳۵+۲۱۵۴ بود که در فاصله حدود ۳۲ هزار و ۶۱۶ سال نوری از ما قرار دارد.

این فاصله ممکن است زیاد به نظر برسد، اما از نزدیکترین مگنتار بعدی که در فاصله حدود ۴۹۰ میلیون سال نوری در کهکشان دیگری کشف شده، بسیار نزدیک تر است. ستاره مغناطیسی یا مگنتار یک ستاره نوترونی است که با میدان های مغناطیسی احاطه شده است. 

این انفجار اواخر ماه آوریل از طریق ترکیبی از رصدهای ماهواره ای و مشاهدات تلسکوپ‌های رادیویی روی زمین از جمله رصدخانه در حال چرخش «نیل گهرلز سوئیفت» ناسا، تلسکوپ رادیویی CHIME در کانادا و تلسکوپ STARE۲ مستقر در آمریکا مشاهده شد. 

کشف این انفجار می تواند به مشخص شدن بیشتر ماهیت انفجارهای رادیویی سریع کمک کند. همچنین مسافت نسبتا نزدیک این انفجار به زمین شناسایی انفجارها در طول موج‌های دیگر را مانند اشعه‌های ایکس میسر می سازد. از سوی دیگر این کشف می تواند به علت بروز این انفجارها چه حاصل خود میدان‌های مغناطیسی و یا حاصل رخدادی در داخل ستاره باشد، کمک کند. 

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی افزایش می‌یابد