برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

اسکان مسافر در مریوان ممنوع اعلام شد


اسکان مسافر در مریوان ممنوع اعلام شد
منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  غرامت خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی هفتگی پرداخت می‌شود