برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

افزایش ۳۵ هزار هکتاری شهرک‌های کشاورزی در دو سال اخیر

به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « علی اشرف منصوری» افزود:  تاکنون ۲۹۷ شهرک کشاورزی در سطحی بیش از ۴۳ هزار هکتار در استان‌های مختلف کشور ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: سطح شهرک‌های کشاورزی در ابتدای سال ۹۷ حدود پنج هزار و ۱۲۵ هکتار بوده که اکنون به ۴۰ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی گفت: یکی از راهبردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جهش تولید، ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی است.

اشرف منصوری با تاکید بر اهمیت ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی به جهت ارتقاء بهره‌وری از منابع محدود موجود، یادآور شد: امکان کنترل تنش‌های محیطی، ایجاد ارزش زنجیره ارزش، اشتغال مولد و پایدار، تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی، توسعه، صادرات و ارزآوری از دیگر اهداف توسعه شهرک‌های کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای جهت شناسایی و ایجاد شهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف انجام شده است، گفت: در این‌خصوص می‌توان به ایجاد شهرک گلخانه‌ای یک هزارو ۶۰۰ هکتاری مغان، برنامه ریزی برای ایجاد شهرک  یک هزار هکتاری خداآفرین در استان اردبیل، شـهرک گلخانه‌ای یک هزار هکتاری زیردان سیسـتان و بلوچستان. شهرک ۴۹۰ هکتاری گنـدمبان کرمانشاه، شهرک ۱۹۰ هکتاری حصارگلی ورامین تهران و شهرک‌های شیلاتی ۶۵۰۰ هکتاری گمیشان گلستان و ۲ هزار و ۶۳۵ هکتاری رودشور بوشهر اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به اتمام مطالعات آمایش و استعدادیابی شهرک‌های کشاورزی در سطح کشور طی سال گذشته، افزود: حاصل این اقدام ملی، زیر بنایی و مهم شناسایی ۲۷۳ هزار هکتار عرصه مستعد شهرک کشاورزی در کل کشور است.

اشرف منصوری ادامه داد: مطالعات طراحی تفصـیلی شهرک‌های کشاورزی از بدو تاسیس تا ابتدای سال ۹۷ در حدود ۴۳۴ هکتار انجام شده که در طی دو سال گذشته با رشد فزاینده ۹۰ برابری به ۴۰ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم مسـئولین و سـرمایه‌گذاران شهرک‌های کشاورزی، شیوه بهره برداری از واحدها و چگونگی تبیین مناسـبات افقی و عمودی بهره‌برداران این شـهرک‌ها است، یادآور شد: برای اولین بار شـرکت شهرک‌های کشاورزی با انجام مطالعات طراحی نظام بهره‌برداری در سـطح ۲۵ هزار و ۹۰۰ هکتار، «نظام بهره برداری شـهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس» را طراحی و تدوین کرده است.

  دانلود آهنگ عماد طالب زاده واست میره دلم

اشرف منصوری با تاکید بر اینکه یکی از گلوگاه‌هـای مهم فرآینـد ایجـاد شـهرک‌های کشاورزی «واگـذاری» این شـهرک‌ها به بخش خصوصـی است، گفت: اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که انتخاب سرمایه‌گذار توانمند، علاقه مند، دارای اهلیت، پیگیر و جدی در احداث سازه و ترجیحـا بومی هر منطقه در قـالب فرآخوان و با مشارکت مسـئولین اسـتان، امری حساس، مهم و بعضا دشوار است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ادامه داد: این شرکت با توجه به اهمیت واگذاری ضمن افزایش تعداد و دفعات فراخوان‌ها و گسترش اطلاع رسانی با تنطیم ضوابط و مقررات سـخت گیرانه، زمینه هرگونه سوء اسـتفاده احتمالی و تغییرفعالیت و کاربری را قالب قراردادهای واگـذاری از بین برده است.

وی تصریح کرد: مجموع واگذاری‌های انجام شده تا سال ۹۷ برابر با ۶۰۰ هکتار بوده که در طی دو سال گذشته با رشد ۱۲ برابری نسبت به ۴ سال قبل به ۷۲۰۰ هکتار افزایش یافته است.

اشرف منصوری با اشاره به اینکه موتور محرکه ایجاد و توسـعه شـهرک‌های کشاورزی «تسهیلات بانکی» است، یادآور شد: در کنار جذب سـرمایه‌های بخش خصوصـی یکی از عوامل مهم و موثر در رشد فزاینده توسعه شهرک‌های کشاورزی در دو سال گذشته تلاش مضاعف در تامین، رفع موانع اداری و اجرایی، پیگیری مسـتمر و روزانه تمام پرونده‌های تسهیلاتی سرمایه‌گذاران در سطح کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی یادآور شد: مجموع تسهیلات بانکی جذب شده از ۲۲۴ میلیارد ریال درابتدای سال ۹۷ با رشد ۴۷ برابری به رقم ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در ابتدای سال ۹۸ رسیده است.

به گفته وی، اکنون نیز معادل مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال پرونده، آماده تصویب و انعقاد قرارداد در شعب بانک‌ها موجود است.

وی با بیان این که در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری چهار هزار هکتار اراضی شهرک‌ها در قالب ۱۳۹ شهرک کشاورزی به سرمایه‌گذاران در سطح کشور هستیم، اظهارداشت:  بهره‌برداری از یک هزارو ۳۶۷ هکتار شهرک گلخانه‌ای در سطح ۲۷ استان کشور، افتتاح فاز اول شهر شیلاتی رودشور بوشهر در سطح یک هزارو ۲۶۰  هکتار و بهره‌برداری از ۳۵۰ هکتار شهرک زنجیره تخم مرغ جیکا در استان گلستان از جمله برنامه‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی در سال جاری است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)