برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رشد ۲۷ درصدی تصویب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت

این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۲۴ طرح/ واحد است که از این نظر نیز در همسنجی با سال گذشته رشد ۸.۳ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، بخش صنعت با ۱۸ پروژه (۶۸ درصد از نظر تعداد)، بخش معدن با پنج پروژه (۲۰ درصد از نظر تعداد) و بخش تجارت با سه پروژه (۱۲ درصد از نظر تعداد)، به ترتیب بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در فروردین، اردیبهشت و خردادماه امسال به خود اختصاص دادند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس حجم به ترتیب در پنج استان سیستان و بلوچستان (۷۶ درصد)، تهران (۱۲ درصد)، البرز (هفت درصد) و اصفهان (پنج درصد) از پنج کشور آلمان (با ۳۳۹ میلیون دلار)، امارات (با ۳۲ میلیون دلار)، اتریش (با ۲۸ میلیون دلار) و چین (با ۲۷ میلیون دلار) بوده است.

از مجموع طرح‌های یاد شده، ۱۰ طرح به حجم ۷۱ میلیون و ۵۷۷ هزار دلار با ۱۰۰ درصد مشارکت خارجی، ۱۳ طرح به ارزش ۵۵ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار به صورت مشارکت با شرکای داخلی (جوینت ونچر) ‌ و سه طرح دیگر به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.

بررسی گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه سال گذشته تعداد ۸۲ مورد طرح/ واحد با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب رسیده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  فناوری در دوران کرونا چگونه به صنعت گردشگری کمک می‌کند؟