برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

مواد درسی آزمون کاردانی ۹۹ اعلام شد

به گزارش روز چهارشنبه سازمان سنجش آموزش کشور، بنابر اعلام معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد میزان پوشش کتاب های درسی آزمون ورودی دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای در آزمون ورودی سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعمال شود:

الف ـ دروس پایه دهم و یازدهم به طور کامل مورد آزمون قرار می گیرد.

ب ـ دروس پایه فنی، شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی پایه دوازدهم، طراحی پرسش های آزمون کاردانی بر اساس محتوای کتب از پودمان های یک، دو و سه که آموزش آنها قطعی شده است، انجام می پذیرد.

ج ـ کتاب های دروس عمومی (عربی۳، دینی ۳ و فارسی ۳) و دروس اختصاصی دو رشته نقشه کشی معماری و گرافیک نیز در طراحی سؤالات، توزیع و توزین ۸۰ درصد محتوای اولیه دروس، مبنا قرار می گیرد.

آزمون کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  پای کرونا بر گلوگاه معیشت زنان فرشباف مازندران